Списък на веществата по ЗЕЛЕНА рецепта (Списък 3)
Новини

приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 от зкнвп

(доп. - дв, бр. 56 от 2003 г., изм. - дв, бр. 79 от 2005 г.)

рискови вещества

изписват се на зелена рецепта !

алобарбитал
алпразолам
аминорекс (аминоксафен)
амобарбитал
амфепрамон

б
барбитал
бензфетамин
бромазепам
бротизолам
бупренорфин
буталбитал
бутобарбитал

в

винилбитал

г
гама-хидроксибутират

д
делоразепам
диазепам
дихидрокодеин

е

естазолам
етилов лофлазепат
етинамат
етхлорвинол

з
золпидем

к
камазепам
катин
кетазолам
клобазам
клоксазолам
клоназепам
клоразепат
клотиазепам

л
лефетамин
лопразолам
лоразепам
лорметазепам

м
мазиндол
медазепам
мепробамат
метилфенобарбитал
метиприлон
мефенорекс
мидазолам

н
ниметазепам
нитразепам
нордазепам

о
оксазепам
оксазолам

п
пемолин
пентазоцин
пентобарбитал
пиназепам
пипрадрол
пировалерон
празепам

с
секбутабарбитал

т
темазепам
тетразепам
трамадол
триазолам
трихексифенидил

ф
фендиметразин
фенкамфамин
фенобарбитал
фенпропорекс
фентермин
флудиазепам
флуразепам

х
халазепам
халоксазолам
хлордиазепоксид
циклобарбитал


и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.[назад]
Онлайн списък на лекарствата с техния тератогенен потенциал

Онлайн списък на лекарствата с техния тератогенен потенциал

Библиотеката дава ценна информация за опасността за плода при приема на лекарства

Детските храни забранени за аптеките?!

Детските храни забранени за аптеките?!

Да се забрани продажбата на адаптирани млека, лечебни храни и детски пюрета в аптеките искат от ИАЛ

Екипът отива при пациента, а не пациента при екипа - при задушаване с чуждо тяло!

Екипът отива при пациента, а не пациента при екипа - при задушаване с чуждо тяло!

Действаща заповед на Министъра на здравеопазването забранява пациент да се транспортира до болничното заведение, ако е погълнал или аспирирал чуждо тяло

Библиотеката на Ерудита стартира

Библиотеката на Ерудита стартира

Първи са две таблици със стойности при новородени и недоносени деца


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.