Видове и валидност на рецептите
Новини

съгласно наредба №4 от 2009 г на министерството на здравеопазването, рецептурните бланки (рецептите) в република българия са следните видове:

бяла рецептурна бланка

 • бяла рецептурна бланка за еднократно изпълнение

на нея лекарят изписва лекарствени и нелекарствени продукти за терапевтичен курс. рецептата може да се изпълни еднократно в аптеката, което се удостоверява с печат с дата на изпълнението и подпис на отпусналия магистър-фармацевт.

рецептата се връща на приносителя й.

рецептата е валидна 6 (шест) месеца от датата на издаването й.

 • бяла рецептурна бланка за многократно изпълнение

на нея лекарят изписва лекарствени и нелекарствени продукти за терапевтичен курс. рецептата може да се изпълни многократно в аптеката, което се удостоверява с печат с дата на всяко изпълнение и подпис на отпусналия магистър-фармацевт. лекарят изрично упоменава колко пъти следва да се изпълни предписанието. ако не е посочил, рецептата е неограничено изпълнима по преценка на магистър-фармацевта.

рецептата се връща на приносителя й.

рецептата е валидна 6 (шест) месеца от датата на издаването й.

списък на лекарственти продукти, отпускани без рецепта - виж тук>>> (398kb) 

зелена рецептурна бланка

на нея лекарят изписва само и единствено лекарствени продукти от списък №3 на закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.

изписват се точно необходимите единични дози за ден и за целия терапевтичен курс. максималната дозировка, която може да се изпише, е за 30 календарни дни за всяко от лекарствата. дозите и дозировъчния период се изписват едновременно с цифри и с думи, например:

  • лекарство z табл 30 мг
  • s. 3 х 2 табл - за 25 (двадесет и пет) дни
  • d. 150 (сто и петдесет) табл

ако лекарят е сгрешил, при изчисляването на единичните, дневните и общата доза на терапевтичния курс (ако не се засичат), рецептата е невалидна.

на една рецептурна бланка може да се изпишат най-много три лекарствени продукта от списък 3 на зкнвп. ако лекарят впише в тази бланка лекарствени продукти, които не са в списък 3 на зкнвп, тази бланка става автоматично невалидна.

рецептурната бланка е в три екземпляра - третият остава в лекаря, който я е издал. първият и вторият екземпляр се представят в аптеката за изпълнение. в аптеката се задържат и двата екземпляра, като вторият остава в архива на аптеката, а първият екземпляр се отчита в районния център по здравеопазване.

рецептата може да се изпълни само еднократно в аптеката, което се удостоверява с печат с дата на изпълнението и подпис на отпусналия магистър-фармацевт. приносителят на рецептата трябва да се легитимира с лична карта. магистър-фармацевтът вписва в бланката егн на приносителя. приносителят трябва да подпише рецептата.

приносителят на рецептата трябва да е навършил 18 години, в противен случай фармацевтът отказва изпълнението й. приносителят на рецептата и пациентът може да са две различни физически лица.

във всеки случай, в който рецептата е невалидна, тя се конфискува от магистър-фармацевта и се предава лично на лекаря, който я е издал, за анулиране. не се допуска невалидна рецепта да се връща обратно на пациента.

зелена рецептурна бланка е невалидна, ако липсват един или повече от следните елементи на предписанието:

 • лекарят не е сложил личен печат с името и уин кода си
 • лекарят е пропуснал да напише адреса на практиката си и телефон за връзка
 • лекарят не е написал името и егн на пациента
 • лекарят не е подписал собственоръчно рецептата
 • лекарят не е написал единичната дозировка на лекарствения продукт (дали е от 5, 10 или 20 милиграма, например)
 • лекарят не е написал фармацевтичната форма (дали са таблетки или ампули или свещички, например)
 • лекарят не е написал с думи или изобщо не е написал общото количество единични дози, които трябва да се отпуснат
 • лекарят не е написал дневната дозировка
 • лекарят не е написал с цифри и думи за колко календарни дни е предписанието

зелена рецепта може да бъде изпълнена само и единствено в аптека от административната област, от която е и лекарят, който я е издал. например, рецепта, издадена от лекар в софия-град не може да бъде изпълнена в аптека от софия-област.

рецептата е валидна 7 (седем) дни, включително датата на издаването й.

списък на веществата и лекарствените продукти от тях, изписвани по зелена рецепта - виж тук >>>

жълта рецептурна бланка

изискванията за предписването на лекарствени продукти на жълта рецептурна бланка са същите, както при зелените рецепти, с единствената разлика, че на жълта рецепта могат да се изписват само и единствено лекарствени продукти от списък №2 от закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.

списък на веществата и лекарствените продукти от тях, изписвани по жълта рецепта - виж тук >>>

педиатрична аптека ерудита

 [назад]
Вестник

Вестник "Живот и здраве" наличен в Педиатрична аптека Ерудита

Всяка седмица за пациентите на аптеката издателството предоставя голямо количество от безплатния вестник за здравето

Дипрофос/ Diprophos и Флостерон/ Flosteron отново няма

Дипрофос/ Diprophos и Флостерон/ Flosteron отново няма

За трета поредна година кортикостероидите не достигат, защото количествата за внос в България не са планирани добре

Ще получат ли пациентите по-добър достъп и качество на медицинските услуги?

Ще получат ли пациентите по-добър достъп и качество на медицинските услуги?

Разбира се, отговорността върху мене е огромна, тъй като аз идвам от съсловната организация и заемам длъжност в изпълнителната власт. Това ме кара да се чувствам безкрайно по-отговорен и съм сигурен, че ще направя всичко възможно да оправдая това доверие,

Отново в България гел с бензоил пероксид/ Benzoyl peroxide

Отново в България гел с бензоил пероксид/ Benzoyl peroxide

Гелът бензоил пероксид/ Benzoyl peroxide gel 2,5% 30мл е кератолитичен агент с антибактериално действие. Ефективността му се дължи на проявата на три действия: антибактериално, кератолитично (пилиг) и подсушаващо кожата. Използва се за локално лечение на


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.