Видове и валидност на рецептите
Новини

съгласно наредба №4 от 2009 г на министерството на здравеопазването, рецептурните бланки (рецептите) в република българия са следните видове:

бяла рецептурна бланка

 • бяла рецептурна бланка за еднократно изпълнение

на нея лекарят изписва лекарствени и нелекарствени продукти за терапевтичен курс. рецептата може да се изпълни еднократно в аптеката, което се удостоверява с печат с дата на изпълнението и подпис на отпусналия магистър-фармацевт.

рецептата се връща на приносителя й.

рецептата е валидна 6 (шест) месеца от датата на издаването й.

 • бяла рецептурна бланка за многократно изпълнение

на нея лекарят изписва лекарствени и нелекарствени продукти за терапевтичен курс. рецептата може да се изпълни многократно в аптеката, което се удостоверява с печат с дата на всяко изпълнение и подпис на отпусналия магистър-фармацевт. лекарят изрично упоменава колко пъти следва да се изпълни предписанието. ако не е посочил, рецептата е неограничено изпълнима по преценка на магистър-фармацевта.

рецептата се връща на приносителя й.

рецептата е валидна 6 (шест) месеца от датата на издаването й.

списък на лекарственти продукти, отпускани без рецепта - виж тук>>> (398kb) 

зелена рецептурна бланка

на нея лекарят изписва само и единствено лекарствени продукти от списък №3 на закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.

изписват се точно необходимите единични дози за ден и за целия терапевтичен курс. максималната дозировка, която може да се изпише, е за 30 календарни дни за всяко от лекарствата. дозите и дозировъчния период се изписват едновременно с цифри и с думи, например:

  • лекарство z табл 30 мг
  • s. 3 х 2 табл - за 25 (двадесет и пет) дни
  • d. 150 (сто и петдесет) табл

ако лекарят е сгрешил, при изчисляването на единичните, дневните и общата доза на терапевтичния курс (ако не се засичат), рецептата е невалидна.

на една рецептурна бланка може да се изпишат най-много три лекарствени продукта от списък 3 на зкнвп. ако лекарят впише в тази бланка лекарствени продукти, които не са в списък 3 на зкнвп, тази бланка става автоматично невалидна.

рецептурната бланка е в три екземпляра - третият остава в лекаря, който я е издал. първият и вторият екземпляр се представят в аптеката за изпълнение. в аптеката се задържат и двата екземпляра, като вторият остава в архива на аптеката, а първият екземпляр се отчита в районния център по здравеопазване.

рецептата може да се изпълни само еднократно в аптеката, което се удостоверява с печат с дата на изпълнението и подпис на отпусналия магистър-фармацевт. приносителят на рецептата трябва да се легитимира с лична карта. магистър-фармацевтът вписва в бланката егн на приносителя. приносителят трябва да подпише рецептата.

приносителят на рецептата трябва да е навършил 18 години, в противен случай фармацевтът отказва изпълнението й. приносителят на рецептата и пациентът може да са две различни физически лица.

във всеки случай, в който рецептата е невалидна, тя се конфискува от магистър-фармацевта и се предава лично на лекаря, който я е издал, за анулиране. не се допуска невалидна рецепта да се връща обратно на пациента.

зелена рецептурна бланка е невалидна, ако липсват един или повече от следните елементи на предписанието:

 • лекарят не е сложил личен печат с името и уин кода си
 • лекарят е пропуснал да напише адреса на практиката си и телефон за връзка
 • лекарят не е написал името и егн на пациента
 • лекарят не е подписал собственоръчно рецептата
 • лекарят не е написал единичната дозировка на лекарствения продукт (дали е от 5, 10 или 20 милиграма, например)
 • лекарят не е написал фармацевтичната форма (дали са таблетки или ампули или свещички, например)
 • лекарят не е написал с думи или изобщо не е написал общото количество единични дози, които трябва да се отпуснат
 • лекарят не е написал дневната дозировка
 • лекарят не е написал с цифри и думи за колко календарни дни е предписанието

зелена рецепта може да бъде изпълнена само и единствено в аптека от административната област, от която е и лекарят, който я е издал. например, рецепта, издадена от лекар в софия-град не може да бъде изпълнена в аптека от софия-област.

рецептата е валидна 7 (седем) дни, включително датата на издаването й.

списък на веществата и лекарствените продукти от тях, изписвани по зелена рецепта - виж тук >>>

жълта рецептурна бланка

изискванията за предписването на лекарствени продукти на жълта рецептурна бланка са същите, както при зелените рецепти, с единствената разлика, че на жълта рецепта могат да се изписват само и единствено лекарствени продукти от списък №2 от закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.

списък на веществата и лекарствените продукти от тях, изписвани по жълта рецепта - виж тук >>>

педиатрична аптека ерудита

 [назад]

Обновено родилно отделение откри Втора градска болница в София

Премиерът Бойко Борисов и кметът Йорданка Фандъкова прерязаха лентата

Мозъкът на възрастните блокира неприятната информация

Мозъкът на възрастните блокира неприятната информация

В напреднала възраст мозъкът се концентрира не толкова върху емоциите, предизвикани от постъпващата информация, колкото върху нейното осмисляне

Не използвайте лоперамид при сезонния грип!

Съветваме пациентите да не употребяват препарати, съдържащи лоперамид (Имодиум, Лопедиум, Стоперан, Имомед), тъй като те блокират моториката на червата, а това води до зъдържане на екзотоксини, които организмът инстинктивно опитва да изхвърли

Носете предпазни маски навсякъде!

Носете предпазни маски навсякъде!

Грипната епидемия е факт - само за един ден пациентопотокът се увеличи три пъти


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.