Инструкция за работа с ултразвуков инхалатор BD5004
Новини

 

инструкция за употреба на система за аерозолна терапия, ултразвуков метод bd5004указания
 1. преди използване на уреда се консултирайте с фармацевта си.
 2. пазете уреда извън достъпа на деца.
 3. след приключване на процедурата, изключете уреда чрез изваждане на адаптера от контакта.


за правилното използване и периодите на поддръжка на вашия нов небулизатор (инхалатор) ви препоръчваме да прочетете внимателно следните указания.


ултразвуковият инхалатор бремед 5004 се състои от следните елементи:
 1. струйник за пулверизирани лекарствени емисии
 2. горна част на уреда
 3. корпус на уреда с воден резервоар
 4. датчик за нивото на водата
 5. ултразвуков осцилометър
 6. регулатор на дебита
 7. ключ
 8. предупредителна лампа
 9. щепсел

уредът включва следните принадлежности, които се доставят в полиетиленов плик към уреда:

 1. маска за възрастни
 2. маска за деца
 3. приставка за нос
 4. приставка за уста
 5. електрически адаптер

как да скачите и включите инхалатора?

вземете мерки уредът и всички използвани аксесоари да са идеално почистени, след което изпълнете последователно следните действия:

 1. поставете уреда на стабилна, равна повърхност (без платнена или друга покривка) в близост до електрически контакт.
 2. отворете капака на уреда.
 3. свалете горната част.
 4. напълнете резервоара със студена (по възможност дестилирана или деминерализирана) вода с малък съд до посоченото ниво в резервоара - тази вода служи за проводник на ултразвуковите вълни до ваничката с медикамента и никога не се изпарява.
 5. вземете съда за медикаменти (ваничка) и налейте в него лекарството. 
 6. поставете съда с медикамента в гнездото под горната част на уреда, без да го разливате.
 7. поставете горната част върху корпуса на устройството, като съедините внимателно двете части.
 8. първо свържете съединителя с удължителната гофрираната тръба. другия край на съединителя включете в струйника на инхалатора. сега имате инхалатор с удължителна тръба, с помощта на която можете да насочите произведения аерозол на произволно място около машината. според конкретните нужди в свободния край на удължителната тръба включете накрайник за нос или накрайник за уста, или маска за възрастен, или маска за дете.
 9. включете електрическия адаптер в контакта в задната страна на уреда.

 

уредът е готов за използване!

как се извършва аерозолната терапия?
 1. включете електрическия адаптер в подходящ контакт (виж етикета върху долната страна на уреда).
 2. натиснете ключа в задната част на уреда: предупредителната лампа уреда светва в зелено, което показва, че уредът работи нормално. ще започне производство на аерозол (мъгла).
 3. започнете инхалирането, като държите уреда във вертикално положение през цялото време, за да работи правилно и да е максимално ефективен.
 4. при инхалирането, скоростта може да се контролира със завъртане на регулатора на дебита. препоръчваме, особено при лечение на деца, да се завърти копчето на "минимум", след което да се увеличава според нуждите.
 5. за край на процедурата се счита практически преустановяването на производство на аерозол (мъгла) от апарата.

предупреждение: обикновено в края на лечебната процедура остава малко количество от медикамента във ваничката - това количество, наречено остатъчен обем, не може да се небулизира и инхалира в дихателните пътища на пациента - изхвърля се.

след приключване на процедурата:

 1. изключете уреда с натискане на управляващия бутон.
 2. извадете електрическия адаптер от контакта.
 3. изключете електрическия адаптер от контакта в задната част на уреда.
 4. разкачете маската (или накрайника) от тръбата, съединителя от струйника на инхалатора.
 5. разкачете съединителя от удължителната тръба.
 6. свалете прозрачния капак на уреда, извадете поставката за медикаменти от гнездото и излейте остатъчната вода от резервоара.
 7. избършете старателно резервоара с мека кърпа.
 8. почистете маската (или другите принадлежности) и всички използвани инструменти, както е указано в следващия раздел.
 9. поставете всички принадлежности и апарата в кутията.

как да запазите ефикасността на уреда дълго време

 1. ултразвуковиат инхалатор вd5004 не изисква специална поддръжка, а трябва само да:
 • избягвате удари и изпускане;
 • избягвате отваряне при всякакви обстоятелства;
 • да го избърсвате с влажен парцал, с вода или неутрален миещ препарат (не използвайте бензин, разтворители или подобни вещества), след което да я подсушите внимателно;

 • не потапяйте уреда във вода при никакви обстоятелства;
 • съхранявайте го на подходящо място без високи температури, пряка слънчева светлина, влага и прах;
 • не използвайте уреда непрекъснато в продължение на повече от 30 минути. 


   2.  след всеки сеанс почиствайте старателно всички използвани принадлежности.

принадлежностите може да се мият с чешмяна вода. ако желаете да ги стерилизирате, може да използвате студен разтвор, приготвен от вода и таблетка за почистване на зъбни протези (продават се в аптеките).
   3.  препоръчваме да подменяте поставката за медикамент (ваничката) след определен брой сеанси (2 процедури).

   4.  горещо препоръчваме да сменяте въздушния филтър след 15/20 сеанса или когато филтърът посивее.

подмяна на въздушен филтър:

 • свалете капака на гнездото на филтъра (намира се от долната страна на инхалатора);
 • извадете стария филтър и поставете новия;
 • поставете капачката в гнездото.


 внимание! - указания за правилно освобождаване от продукта


този символ указва, че продуктът не може да се изхвърля с битови отпадъци след използването му, а само съгласно действащите разпоредби, за да се избегне негативното влияние върху здравето и околната среда.

 

 

за да се върнете към статията за ултразвуковия инхалатор bremed, кликнете тук >>>

Герисан/Gerisan сироп - ефективно средство за профилактика на сезонните заболявания

Герисан/Gerisan сироп - ефективно средство за профилактика на сезонните заболявания

Естествен имуностимулатор без странични действия

Все повече рибари с изгаряния от ток

Все повече рибари с изгаряния от ток

С проф. Огнян Хаджийски, началник на Клиниката по изгаряния в „Пирогов", разговаря Диана ТЕНЧЕВА

Лирика/Lyrica на Пфайзер засега ще има само от 75, 150 и 300 мг

Лирика/Lyrica на Пфайзер засега ще има само от 75, 150 и 300 мг

Направихме запитване до представителството на Пфайзер за планирания внос на 25, 50 и 300 мг дозови единици

Виртуалната Ерудита вече и със секция за глюкомерите

Виртуалната Ерудита вече и със секция за глюкомерите

Всички елементи на апарата за измерване на кръвна захар Аку Чек са качени онлайн

Прадакса/ Pradaxa с нови данни за безопасност

Прадакса/ Pradaxa с нови данни за безопасност

През октомври 2011 г. Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) към ЕМА препоръча промени в информацията за продукта Прадакса/ Pradaxa (дабигатран етексилат) вследствие на съобщенията за фатални случаи на кръвоизливи при пациенти, леку


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.