Инструкция за употреба на инфрачервения термометър BD-1
Новини

 

инструкция за употреба

на инфрачервения термометър b-1

 

1. преди употреба, винаги проверявайте дали сондата е чиста и без повреди.

2. за да включите, натиснете бутона on/mem (фиг.1)

3. избор на режим

3.1 режим ухо: натиснете бутона ухо. отчетете телесната температура като поставите сондата в ушния канал, термометърът подава два кратки звукови сигнала, когато е приключил с измерването.

3.2 режим чело: натиснете бутона чело. отчетете телесната температура като насочите сондата към челото на пациента (до 1 сантиметър от повърхността). термометърът подава два кратки звукови сигнала, когато в приключил с измерването.

3.3 режим сканиране: натиснете и задръжте бутона on/mem и натиснете бутона чело еднократно. ще се появи икона за режим сканиране върху дисплея. след това натиснете отново бутона чело за да отчетете температурата на желаната повърхност.

3.4 хронометър: натиснете и задръжте бутона on/mem и натиснете два пъти бутона чело. на дисплея ще се изпишат нули и ще видите иконката за хронометър. в този режим натиснете бутона чело, за да засечете време от 0.01 секунда до 3 минути.

4. измерване на температура

4.1 измерване на температурата в ухото.

забележка:

а) при измервания в ухото следва да направите три последователни измервания на едно и също ухо. ако има разлики в стойностите на трите измервания, за вярна се счита най-високата стойност.

б) за да избегнете замърсяване на ушите, почиствайте сондата след всяко измерване. не измервайте, без да почистите сондата, температурата в двете уши.

4.1.1 издърпайте леко ушната мида назад, за да разтворите ушния канал и поставете сондата плътно в него, като я насочите към мембраната на тъпанчето, за да постигнете точно отчитане.

4.1.2 натиснете и задръжте бутона ухо, докато чуете звуковите сигнали. извадете сондата от ухото и отчетете измерената температура

4.2 измерване на температурата на челото 

забележка:

в) температурата на челото се преизчислява като температура под езика (орална)

г) преди измерването останете в стабилна околна среда в продължение на 5 минути и избягвайте физическо натоварване и къпане поне 30 минути преди това

д) при отчитане на температурата, челото трябва да е чисто, без пот, козметика и рани
  

4.2.1 слепоочната артерия е свързана със сърцето през сънната артерия. нейна задача е да оросява кожната повърхност около сънната артерия

4.2.2 опрете термометъра на лявото или дясното слепоочие

4.2.3 натиснете бутона чело и плавно предвижете сондата по зоната на слепоочието (завъртете, описвайки кръг). докато сканирате ще чуете кратък звуков сигнал, което ви уведомява, че се извършва най-новото измерване – иконата за режим чело премигва. измерването завършва с два кратки звукови сигнала, а иконката спира да мига. обикновено измерването отнема между 5-8 секунди (най-много до 30 секунди). 

4.3 измерване на температурата в режим сканиране

4.3.1 когато натиснете бутона чело, ще отчетете веднага температурата в реално време. ако натиснете и задържите бутона чело, отчитаните показания ще се актуализират непрекъснато.

4.3.2 можете да използвате термометъра за измерване температурата на вода, мляко, тъкани, кожа и други предмети. 

4.4 отчитане на стайната температура

4.4.1 за отчитане на стайната температура уредът трябва да се постави на масата като се избяга пряка слънчева светлина или въздушен поток от климатик, вентилатор или отоплителна печка.

4.4.2 когато уредът е изключен, дисплея на термометъра постоянно показва стайната температура. стайната температура може да бъде сравнена след 15 минути.

5. след измерването:

5.1 изключване: уредът се изключва автоматично до 1 минута след последното натискане на произволен бутон. за да се продължи живота на батерията, дисплеят показва само датата, часа и стайната температура.

5.2 след всяка употреба почистете сондата. не забравяйте да поставите защитната капачка на сондата, когато не я използвате.

почистване:
след всяка употреба използвайте мек текстилен или памучен тампон, напоен със 70% спирт за почистване на сондата и обектива. след почистване оставете обектива да изсъхне напълно в продължение на поне 1 минута.

внимание!
ако държите термометъра в ръка продължително време това може да причини отчитане на по-висока околна температура, отколкото е в действителност. това ще доведе до отчитане на по-ниска от реалната телесна температура.


 

обратно към статията за многофункционален инфрачервен термометър b-1 >>>

Министър Трайков обеща по-ниски такси на бизнеса

Министър Трайков обеща по-ниски такси на бизнеса

Анализът на Световната банка критикува остро използването на събираните такси за премии на чиновниците

Заместител на изчезналия от аптеките Репитенд разтвор/ Repitend solutio 100 mg/ml

Заместител на изчезналия от аптеките Репитенд разтвор/ Repitend solutio 100 mg/ml

Централна научна аптечна лаборатория към Педиатрична аптека Ерудита приготвя лекарството под формата на орална суспензия в концентрация, според предписанието на лекаря

Медицински яки в сайта на Ерудита

Медицински яки в сайта на Ерудита

Три вида - мека, регулируема и твърда яка са качени и описани на сайта на Педиатрична аптека Ерудита

ВАС потвърди решението си

ВАС потвърди решението си

могат да се заведат индивидуални искове срещу НЗОК

Миг не е самолет, а... сироп за деца!

Миг не е самолет, а... сироп за деца!

Германският концерн Берлин Хеми/ Berlin Chemie пусна на пазара нова форма на своя продукт с ибупрофен – Миг - сироп за деца


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.