Инструкция за работа с инфрачервен безконтактен термометър за чело Термоделикат
Новини

инструкция за работа с инфрачервен безконтактен термометър за чело термоделикат

 

термометърът притежава предпазна лента, която защитава батерията. при употреба за първи път трябва да премахнете тази предпазна лента, като преди това свалите капачето, намиращо се на обратната страна на термометъра.


термометърът адаптира измерването на челната температура въз основа на стайната температура. за оптимален резултат, той трябва да се намира в стаята, където ще бъде измерена температурата поне 20 – 25 минути преди измерването. също така човекът, на когото ще бъде измервана температурата, трябва да бъде в същата стая поне 5 минути преди измерването.

докато трае измерването, избягвайте излагането на челото на директна слънчева светлина, топлина от камина или струя на климатик. 

почистете челото от пот, грим и др. и изчакайте няколко минути преди да направите измерването. 

избягвайте измерване на температурата 30 минути след физически упражнения, взимане на вана или хранене.

не докосвайте сензора или други метални части на термометъра с пръсти. ако са останали отпечатъци от пръсти по термометъра, трябва да го почистите, следвайки инструкциите от раздел „грижа и поддръжка“.

извършване на измерване:

забележка: измерването, направено на челото се конвертира в еквивалента на орално измерване. темпоралната артерия е свързана със сърцето посредством сънната артерия. уредът е проектиран да измерва сигнал от повърхността на челото в зоната на темпоралната артерия, която е главната артерия, намираща се на слепоочието. уверете се, че сензорът е чист и не е увреден, а челото е добре почистено.

1. натиснете бутона. след приблизително 2 (две) секунди ще се появят всички символи върху дисплея и ще се чуят две писукания. след като самопроверката приключи успешно, върху дисплея ще се появят символите за батерия и мерна скала и термометърът е готов за измерване.

2. ако се появи съобщение за грешка, прочетете указанията в раздел „отстраняване на неизправности“. поставете уреда на слепоочието, за да направите измерване.

3. натиснете бутонът за измерване, който се намира от лявата страна на термометъра и започнете да движите уреда по продължение на слепоочието, описвайки окръжност. можете да направите измерването както на лявото, така и на дясното слепоочие. 

4. измерването в завършено, когато се чуе дълго писукане. времето, необходимо за измерване обикновено е от около пет до осем секунди, в зависимост от това, кога термометърът е отчел най-високата температура на челото.

забележка: температурата, измерена на лявото и дясното слепоочия, може да е различна, в зависимост от дълбочината, на която се намира темпоралната артерия и нейната големина в тази област.

важно: след всяко измерване, поставяйте термометъра върху неговата поставка, за да го запазите чист.

за да направите правилно измерване, винаги поставяйте термометъра на едно и също място върху челото. когато повтаряте измерването винаги поставяйте термометъра на едно и също място върху челото. изчакайте поне 2 минути между последователните измервания, за да избегнете прегряване на сензора, което може да доведе до погрешни стойности.
ако държите термометъра в ръка или близост до топлинен източник, тогава сензорът ще отчете по-висока стайна температура и направеното измерване ще е по-ниско от реалното.

използване на запаметяващата функция

при включен термометър, натиснете бутона, за да видите стойността на температурата, запаметена в паметта на уреда. натиснете бутона отново, за да видите останалите стойности, запаметени в паметта. запаметяващата функция може да показва до 25 измервания. последното измерване, направено преди да изключите уреда, се запаметява в паметта.

функция часовник

при закупуване на термометъра, функцията „часовник“ не е предварително зададена. за да я настроите:

включете уреда, като натиснете бутона

натиснете бутона отново и го задръжте, докато на дисплея се появят надписите „set”и „00:00“. те ще се задържат върху дисплея в продължение на около 10 секунди.

натиснете бутона, за да избегнете настройка на часа. цифрите, показващи часа ще премигват в продължение на около 10 секунди.

натиснете бутона няколкократно, за да настроите желаните минути.

потвърдете въведената стойност за минутите, като натиснете бутона, след което автоматично ще се включи режимът за измерване на температурата. часът ще се появява, когато термометърът е изключен и ще бъде изтрит, ако се извади батерията.

функция за превключване между °c и °f

за да промените скалата на измерване от целзий във фаренхайт, натиснете бутона в продължение на поне 3 секунди, когато термометърът е изключен. едновременно с бутона натиснете и другият бутон, докато на дисплея се появи символът „°f”. след това отпуснете и двата бутона. за да превключите скалата на измерването от фаренхайт във целзий, повторете действието.

функция за повишена температура

ако термометърът отчете температура ≥ 37,5°c (99,5°f), ще се чуят едно дълго, последвано от три кратки писукания, които ще предупредят потребителя за измерена повишена температура.

функция изключване

термометърът ще се изключи самостоятелно, ако не се използва в продължение на повече от една минута. също така може да се изключи ръчно, като натиснете продължително бутона, докато на дисплея се появи символа off.

грижа и поддръжка

сензорът е най-деликатната част от термометъра. почиствайте термометъра внимателно, за да не увредите сензора.

съхранявайте термометъра на сухо място и на разстояние от течности и директна слънчева светлина. 

почиствайте сензора и пластмасовите части на термометъра, които са в контакт с кожата с мека памучна кърпа, напоена със 700 спирт.

почиствайте повърхността, която е в контакт с кожата, всеки път преди употреба, за да избегнете пренасяне на зарази. сензорът трябва да се поддържа чист, за да се осигури акуратно измерване. оставете сензорът да изсъхне след почистване за поне пет минути.

важно:

уверете се, че сензорът е чист

преди измерване, останете в стаята, в която ще направите измерването, поне пет минути. също така избягвайте физически упражнения и взимане на вана поне 30 минути преди измерването.

запомнете! винаги трябва да почиствате лицето от пот и грим, преди да направите измерването.

по време на измерването избягвайте излагане на вятър и светлина.

важно: термометърът не е водоустойчив. съхранявайте го на сухо място, далеч от течности и източници на топлина.

температура на съхранение: -20°c  ÷ + 50°c  (-4°f ÷ +122°f)


поставяне на батерията

инфрачервеният термометър е снабден с литиева батерия тип сr2032, която е защитена посредством предпазна лента. когато го употребявате за първи път, трябва да свалите капачето на батерията, намиращо се на обратната страна на термометъра, да махнете предпазната лента и да поставяте обратно капачето.

ако символът за изтощена батерия се появи върху дисплея или термометъра не работи, подменете батерията както следва:

свалете капачето на батерията, намиращо се на обратната страна на термометъра

извадете старата батерия, като използвате остър предмет

поставете новата батерия с положителния полюс (+), сочещ нагоре и отрицателния полюс (-), сочещ надолу; щракване ще покаже, че батерията е поставена правилно в отделението ѝ

поставете обратно капачето

внимание: подменете батерията само с тип сr2032. използването на друг тип батерия може да представлява риск от пожар или експлозия.

внимание: батерията може да експлоадира, ако не се употребява правилно. не презареждайте, не поставяйте на обратно, не нагрявайте и не изгаряйте батерията. съхранявайте на място недостъпно от деца. този уред трябва да бъде рециклиран.

МЗ: Незаконно е отпускането на лекарствени продукти от „Български пощи”

МЗ: Незаконно е отпускането на лекарствени продукти от „Български пощи”

Проверката показа, че дейността, която е осъществявана от юридически лица, е извършвана без да се спазват разрешителните режими в разрез с разпоредбите на Закона за медицинските изделия и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Гедеон Рихтер представи Нортиван (валсартан) таблетки от 80 и 160 мг

Гедеон Рихтер представи Нортиван (валсартан) таблетки от 80 и 160 мг

Нортиван/Nortivan е търговско наименование на валсартан/valsartan, производство на унгарската фармацевтична фирма Гедеон Рихтер/Gedeon Richter

Медрол/Medrol таблетки - временно ги няма в лекарствоснабдителната мрежа

Медрол/Medrol таблетки - временно ги няма в лекарствоснабдителната мрежа

Производителят пререгистрира Медрол/Medrol таблетки

Аптеките вече законно ще могат да отпускат храни за кърмачета и преходни храни

Аптеките вече законно ще могат да отпускат храни за кърмачета и преходни храни

Изявление на Българския фармацевтичен съюз

Дефламол/Deflamol маз не може да се купи от аптеките от средата на юни 2009 година

Дефламол/Deflamol маз не може да се купи от аптеките от средата на юни 2009 година

Засега няма информация за причината добре-познатото лекарство да не се произвежда


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.