Държавата абдикира от грижата за пациента в областта на лекарствата
Новини
09/06/2009

държавата абдикира от грижата за пациента в областта на лекарствата

фармацевтите не са виновни за липсата на някои безплатни лекарства

от месеци българският фармацевтичен съюз алармира обществото за появата на проблеми с отпускането на напълно заплатени от нзок лекарствени продукти. няколкократно сме заявявали, че след 01 юни изборът и достъпът на здравноосигурените лица до напълно заплащаните от нзок лекарства ще бъдат силно затруднени.

основният проблем, към момента, не е технически, както твърди касата, а - нормативен, защото нзок не заплаща напълно всички лекарствени продукти с едно и също международно непатентно наименование. съгласно позитивния лекарствен списък нзок заплаща само най – ниската цена на база референтна стойност за продуктите с едно и също наименование за дневна дефинирана доза. най-пострадали ще бъдат пациентите, които имат рецепти за напълно платени лекарства за диабет ,епилепсия,паркинсонова болест, еритроцитна анемия, дисфункция на щитовидната жлеза и други заболявания, тъй като фармацевтът в аптеката не може да им ги отпусне безплатно, поради факта, че касата не заплаща пълната им стойност. тези пациенти трябва да се върнат при лекаря и той да им изпише друг продукт със същото международно непатентно наименование, който е напълно безплатен. ако не желаят да си сменят терапията, пациентите трябва да си купят избрания от тях продукт на свободна продажба.

на следващо място в наредбата за позитивния лекарствен списък на министерски съвет е определено, че нзок заплаща за безплатните лекарствените продукти по цена на търговец на едро, като аптеките се задължават да ги отпускат без надценка. по силата на действащото законодателство и публикувания от комисията по цените официален регистър на цените на продуктите от позитивния лекарствен списък, цените на всички лекарства съдържат в себе си надценка за  аптеките. в същото време нзок не заплаща надценката на аптеката за напълно платените такива. така, определената от комисията по цените надценка трябва да бъде платена от пациента и така наречените напълно платени лекарства вече не са напълно платени от нзок. последното е абсурдно, но е факт.

изпълнителната власт разчита на наложената от години практика аптеките да бъдат лишавани по един или друг начин от надценка за отпусканите по договор с нзок лекарства. в настоящия случай, липсата на уредба кой ще заплати надценката на аптеките ще доведе до конфликт между пациенти и фармацевти, тъй като не става ясно кой ще доплати реалната стойност на лекарствата, които са „напълно" безплатни за пациента.

в продължение на тази деструктивна политика на държавата на 02 юни в бр. 41 на дв е обнародвано изменение на закона за здравното осигуряване, с което се определя основния пакет медицинска помощ, гарантиран от бюджета на нзок. от този пакет отпадат предписването и отпускането на лекарства за домашно лечение. това означава, че касата ще заплаща за лекарства, но същите вече не са гарантирани от бюджета й. от това може да се направи извода, че при изчерпване на бюджета на нзок в частта за лекарства, пациентите ще трябва сами да заплащат изцяло стойността им. отпадането на законовата гаранция означава също, че пациентите няма да имат основание да съдят нзок за полагащите им се лекарства при изчерпване на бюджета й за лекарства.

изразяваме своята увереност, че мс, мз и нзок ще преосмислят действията си и ще намерят работещо решение, което да осигури, както спокойствие и сигурност на пациента, така и нормални условия за работа на фармацевтите. защото за пореден път аптеката се оказва „виновният" в конфликта между пациентите и държавата.

гр. софия, 04.06.2009г.                         

български фармацевтичен съюз

Омнадрен: Едно жадувано завръщане!

Омнадрен: Едно жадувано завръщане!

Аптека Ерудита изготвя списък на пациентите, желаещи да им се обадим, когато лекарството влезе на българския пазар

Редуктил/Reductil, Линдакса/Lindaxa, Сибутрамин Сандоз/Sibutramin Sandoz и Мейса/Meissa - забранени за употреба в Страните от Европейския съюз

Редуктил/Reductil, Линдакса/Lindaxa, Сибутрамин Сандоз/Sibutramin Sandoz и Мейса/Meissa - забранени за употреба в Страните от Европейския съюз

Европейската агенция стигна до заключението, че рисковете от тяхната употреба надвишават ползите и препоръча суспендиране на всички разрешения за употреба на сибутрамин-съдържащи продукти на територията на Европейския съюз

Мистър Рино отново наличен

Мистър Рино отново наличен

Булгермед, внесе нови количества от най-продавания детски модел инхалатори за домашна употреба Мистър Рино (Mister Rino)

Омепразид / Omeprazid капс 20 мг е вече лекарствен продукт без лекарско предписание (рецепта)

Това е първият продукт у нас, съдържащ омепразол, който е с регистрация на ОТС

Пациентите вече могат да глътнат едноскопа, а лекарят - да го управлява с джойстик

Пациентите вече могат да глътнат едноскопа, а лекарят - да го управлява с джойстик

Siemens и Olympus са разработили модерна, магнитно управлявана ендоскопска система за вътрешностомашно наблюдение във вид на хапче


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.