Актуални данни на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) за извършващия се преглед на съотношението полза-риск за Avandia, Avandamed и Avaglim
Новини
05/08/2010

 

изявление на изпълнителната агенция по лекарствата:

-----------------------------------------

понеделник, 26 юли 2010 16:11

напомня се на лекарите да следват настоящите ограничения за антидиабетните лекарствени продукти, съдържащи розиглитазон до следващо изявление.

европейската агенция по лекарствата (ема) прави настоящия преглед на лекарствата, съдържащи розиглитазон, за да определи в каква степен новите данни от скорошни публикации за риск от сърдечно-съдови проблеми повлияват профила полза-риск на тези продукти. напомня се на предписващите лекари в европейския съюз (eс) стриктно да спазват актуалните ограничения в продуктовата информация.

avandia (розиглитазон) първоначално е разрешен за употреба в eс през 2000 г. като средство на втори избор за лечение на диабет тип 2, в случаи на неуспех от други видове лечения или, ако последните са неподходящи за пациента. по това време употребата на розиглитазон е противопоказана при пациенти със сърдечна недостатъчност или с анамнеза за такава. допълнително са разрешени за употреба комбинациите на розиглитазон с метформин под името avandamed и с глимеприд под името avaglim. от този момент употребата на лекарствените продукти неколкократно е ограничавана допълнително с предупреждения и противопоказания за употреба при пациенти със сърдечно-съдови заболявания.

настоящият преглед на розиглитазон започна на 09 юли 2010 г. по искане на европейската комисия, след публикация на изпитвания върху сърдечно-съдовата безопасност на лекарството. на заседанието си от 19-22 юли 2010 г. комитетът за лекарствени продукти за хуманна употреба (chмp) към ема проведе предварителна дискусия в присъствието на специалисти диабетолози, кардиолози, експерти по проследяване на лекарствената безопасност и пациенти.

комитетът отбеляза, че допълнителните нови данни са се появили твърде скоро. тези данни ще се оценят задълбочено заедно с други налични данни, относно ползите и рисковете от розиглитазон, за да е възможно настоящият преглед да приключи до месец септември 2010 г.

докато chмp преглежда всички налични данни за розиглитазон, се напомня на предписващите в ес стриктно да следват препоръките в продуктовата информация при спазване на показанията, противопоказанията и предупреждения. преди да се започне с ново лечение и в процеса на проследяване на пациентите лекарите трябва особено да внимават за следното:

  • розиглитазон не трябва да се употребява при пациенти с настояща или анамнеза за сърдечно-съдова недостатъчност и при пациенти с остър коронарен синдром.
  • розиглитазон и инсулин трябва да се използват заедно само в изключителни случаи и при стриктно проследяване
  • употребата на розиглитазон не се препоръчва при пациенти с исхемична болест на сърцето или периферна артериална болест

пациентите, които имат желание да получат повече информация за потенциалните рискове и ползите, свързани с тяхното лечение, могат да посетят лекарите си и да прочетат повторно информационните листовки в опаковките на лекарствения продукт. пациентите се съветват да не преустановяват лечението си без да се консултират с лекуващия ги лекар.

това съобщение на английски език е достъпно на страницата на европейската агенция по лекарствата (ема) на следния интернет адрес:

http://www.ema.europa.eu/docs/en_gb/document_library/press_release/2010/07/wc500094981.pdf

публикация за започване на прегледа на лекарствата, съдържащи розиглитазон на български език, можете да намерите на интернет страницата на изпълнителна агенция по лекарствата (иал) тук.

в базата данни на изпълнителна агенция по лекарствата има информация за един случай на сериозни нежелани лекарствени реакции, между които и сърдечна недостатъчност, свързани с употребата на лекарствен продукт, съдържащ розиглитазон.

отново напомняме на медицинските специалисти, че са задължени, съгласно изискванията на злпхм, да съобщават на изпълнителната агенция по лекарствата (иал) и на притежателя на разрешението за употреба всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, независимо от това, дали лекарственият продукт е употребяван или не в съответствие с утвърдената кратка характеристика на продукта.

можете да направите съобщение за нежелана лекарствена реакция по един от следните начини, като следвате инструкциите, публикувани в уебсайта на иал: bda.bg:

за допълнителни разяснения можете да се обаждате в отдел “лекарствена безопасност” към иал на тел. 02/ 890 34 17.

Нексиум/Nexium с нова индикация

Нексиум/Nexium с нова индикация

Така Нексиум стана единствения инхибитор на протонната помпа в България, получил одобрение за тази индикация, който доказано повлиява рецидиви на кървене от стомашна или дуоденална язва.

Мистър Панда и Мис Карол ще бъдат налични към средата на ноември 2009 г

Мистър Панда и Мис Карол ще бъдат налични към средата на ноември 2009 г

До средата на ноември няма да има наличности от инхалаторите Мис Карол/ Miss Carol и Мистър Панда/ Mister Panda от серията ПИК/PIC

Д-р Лъчезар Иванов: Обмисляме радикална промяна в НЗОК

Д-р Лъчезар Иванов: Обмисляме радикална промяна в НЗОК

Интервю за Агенция „Фокус” на председателя на здравната комисия и заместник-председател на Народното събрание доц. Лъчезар Иванов

Списък на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание (без рецепта)

Списък на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание (без рецепта)

Списъкът е актуален към 31 март 2009 година

Екипно обучение за 2016 година

Екипно обучение за 2016 година

Фармацевти, стажанти и приятели три дни се забавляваха сред природата на Дряново


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.