Рисперидон Ерудита/ Risperidone Erudita орална суспензија
Новини
   македонски
 
 

ронидал/ ronidal сируп неможе да се пронајде во аптечната мрежа – може да биде заменет со рисперидон/ risperidone орална суспензија

 


ронидал ја содржи активната супстанција
рисперидон/ risperidone. оргиналниот продукт рисполет/ rispolet беше повлечен од употреба во бугарија пред повеќе од 8 години.

 

од мометот кога пред повеќе од осум години фармацефтската фирма јансен-цилаг го прекина увозот на оргиналниот лек рисполет/ rispolet, кај нас останаа само генерички произведувачи со ралични трговски имиња, кои содржат рисперидон/ risperidone – медориспер/ medorisper, неорисп/ neorisp, респерон/ resperon, рилептид/ roleptid, рисперидон генерикс/ risperidon generics, рисполукс/ rispolux, рисар/ rissar, сперидан/ speridan, торендо/ torendo.

 

неодамна кај нас романска фирма произведувач го регистрира рисперидон/ risperidone под трговското име ронидал/ ronidal, дури и под формата на орален разтвор ронидал сируп/ ronidal syrup 1mg/1ml. за жал ронидал/ ronidal изчезна од аптеките и во моментот единствената можност за пациентите е да користат произведен во аптеката рисперидон/ risperidone суспензија.

 

централна научна аптечна лабораторија секојдневно произведува за потребите на пациентите рисперидон/ risperidone суспензија и за поудобен прием може да се произведе во различни концентрации од 0,5 до 3 mg/ml. за пациенти, кои се имаат навикнато со концентрација 1mg/ml, како трговски продукт, го произведуваме сирупот во непроменета доза.

 

рисперидон/ risperidone е лек, кој се применува за лекување шизофренија, како и за кратковремено лекување на постоечка агресија кај пациенти со алцхамерова болест, при кои постои ризик од самоповредување или повереда на околните луге. рисперидон/ risperidone е лек кој се користи за кратковремено симптоматско лекување на постоечка агресија кај деца на возраст над пет години и кај мадинци.

 

да се користи со посебно внимание кај пациенти со:

 

нарушени функции на бубрезите и црниот дроб – кај тие пациенти метаболизмот на лекот е побавен и плазмената концентрација останува повисока од вообичајната. почетната и следните дози треба да се намалени на половина, а корекцијата на дозата требва да се одвива побавно.

 

пациентите со вродени дефекти, како неподностливост кон лактоза, дефицит на lapp-лактаза или на глкозо-галактозна малабсорбција не трябва да ја употребуваат рисперидон/ risperidone суспензија, бидејќи содржи лактоза.

 

взаимодејствија со храна:

 

храната не влијае на адсорбцијата на рисперидон/ risperidone.

рисперидон/risperidone е некомпатибилен со повеќето видови на чајеви, вклучувајќи го и чрниот чај. 

 

взаимодејствија со лекови:

 

клинички е докажана повисока смртност кај пациенти кое се лекуваат во исто време со фуроземид и рисперидон/ risperidone. недостасуваат податоци за зголемена смртност при употребата на рисперидон/ risperidone и други диуретици (основно тиазидни диуретици во ниски дози).

 

рисперидон/ risperidone треба да се користи внимателно кај пациенти со ризик фактори за инфаркт, поради клинички докажана зголемена смртност кај возрастни пациенти (повеќе од 65 години) со деменција. ризикот е повисок кај пациенти со комбинирана или садов тип деменција, за разлика од деменцијата на алцхајмер. пациентите или лугето, които се грижат за нив, треба да бидат предупредени веднаш да ги пријават сите признаци и симптоми нмср како: ненадејна слабост или вкочанетост на лицето, рацете, нозете или за проблеми со говорот или видот.

 

рисперидон/ risperidone треба да се користи внимателно кај пациенти на антихипертензивна терапија, бидејќи алфа-блокирачкото дејство на рисперидон/ risperidone може да предизвика ортостатична хипотонија.

 

рисперидон/ risperidone да се користи внимателно кај пациенти со паркинсонова болест или деменција со тела на леви.

 

рисперидон/ risperidone да се користи внимателно кај пациенти со диабетис. употребата може да ја засили диабетната состојба и во редки случаеви да се стигне до кетоацидоза и диабетичка кома.

 

ризик фактор при бременост: c - контраиндициран кај бременни жени.

 

доење:

установено е дека метаболити на рисперидон/risperidone се среќаваат во мајчиното млеко. иако непостојат податоци за несакани лекарствени реакции кај доенчиња, потребно е внимателно да се пресмета балансот помеѓу користта и ризикот од употребата на рисперидон/risperidone во периодот на доење.

 

влијание врз способноста да се управува моторно возило и работа со машини:

пациентите кои користат рисперидон/risperidone не треба да ушравуваат со моторно возило или да работат со машини бидејќи лекот има минимален до умерен ефект врз концентрацијата, вниманието и видот.

 

-------------------------------------------

прашање за моментална цена:

напишете го прашањето за моменталната цена во оддел контакти на сајтот.

 

услови за обработка на вашето прашање:

напишете порака во оддел контакти на сајтот соследните информации:

1. за каква здравствена состојба се работи (диагноза);

2. за кој лек, лекарствен продукт е вашето прашање;

3. име и презиме на пациентот;

4. возраст и тежина на пациентот;

5. име и телефон за контакт со вас.

 

прашање за лек кој се издава со рецепта:

напишете го прашањето за лекот кој се издава сорецепта во оддел контакти на сајтот.

ако не можете да ја прочитате рецептата, ќе ви биде дадена адреса на електронска пошта, на која да јаизпратите слика на рецептата (скенирана или сликана сомобилен телефон).

----------------------------------

 

педиатарска аптека ерудита  
Лирика/Lyrica на Пфайзер засега ще има само от 75, 150 и 300 мг

Лирика/Lyrica на Пфайзер засега ще има само от 75, 150 и 300 мг

Направихме запитване до представителството на Пфайзер за планирания внос на 25, 50 и 300 мг дозови единици

90% от хората с рак умират от... химиотерапията

90% от хората с рак умират от... химиотерапията

И това за сетен път доказва, че лекарите са се научили да лекуват и унищожават туморните клетки, но не са се научили да поддържат здрави другите системи в организма

Специални храни за периода на лечение в нов раздел на Виртуалната Ерудита

Специални храни за периода на лечение в нов раздел на Виртуалната Ерудита

Медик Фууд и Екстра F са първите две храни, които представя новия раздел ХРАНЕНЕ

Зопиклон/ Zopiclon, Екодорм/ Ecodorm и Геродорм/ Gerodorm вече само по зелена рецепта!

С Постановление №246 от 7 септември 2015 година Министерският съвет направи изменение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични с което вписа веществата "зопиклон/ zopiclone" и "цинолазепам/ cinolazepam" в Приложение

Кларитин/Claritin и Лорано/Lorano таблетки се отпускат вече без рецепта

Кларитин/Claritin и Лорано/Lorano таблетки се отпускат вече без рецепта

Преценката на фармацевта е достатъчна, за да ви се отпусне лекарството


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.