Пропранолол Ерудита/ Propranolol Erudita крем за лекување на хемангиоми
Новини

  македонски

  

 

бетаблокер во форма на крем за третирање на хемангиоми

 

 

меѓународно е познат нај-често како тимолол/ timolol или пропранолол/ propranolol крем

 

 

при лекувањето на суперфициален хемангиом кајновородени/ superficial infantile hemangioma е потребнолокално прилагање на бета-блокер.

 

во пракса секористи тимолол/ timolol или пропранолол/ propranolol.

 

најновите проучувања покажуваат дека во 90 % од случаите (57 до 62,5%) од случаите целосно се излекувани одговараат позитивно на терапија со пропранолол / propranolol крем. лекувањето се поднесува добро и без странични ефекти, доказ дека локалното прилагање на пропранолол / propranolol крем е безопасно, ефективно и евтино решение на проблемот со хемангиомите.

 

 

тимолол / timolol гел повеќе скоро и не се користи, поради несакани лекарствени реакции.

 

 

стручниот тим на централна научно аптекарска лабораторија во состав на педиатарска аптека ерудита има произведено пропранолол/ propranolol крем специално за лекување на хемангиоми, кој го гарантира необходното проникнување на лекот во новообразуваното ткиво.

 

хемангиомите се најчесто среќавани бенигни тумори кај деца на возраст до 1 година. површинските хемангиоми се отечени силно зацрвенети јазли. најчесто зафаќаат мал дел од кожата – така наречени локализирани хемангиоми. во некои случаи може да се распространат врз поголема површина – сегментски хемангиоми. сегментските хемангиоми имаат поголем ризик за компликации и е поверојатно да се повржани со структурни аномалии. кога хемангиомот е длабоко расположен, изледа како збиена сина структура со нејасни граници.

 

во некои случаи кај децата може да се дел од целосен клинички синдром. во такви случаи поставувањето на дијагноза е отежнато и се врши во консултација со различни специалисти.

 

иако хемангиомите се бенигни тумори и кај нив може да се појават компликации, особено во фаза на брз почетен растеж. најчесто тоа се болни ранички пропратени со инфекции и крварења.

 

прв избор при лекување на хемангиоми кај новороденчиња е пропранолол/ propranolol крем, бидејќи ефективно ја намалува големината на образуваните јазли во областа на лицето, очите и дишните патишта.

 

пропранолол/ propranolol крем се користи како средство прв избор за лекување на хемангиоми кај новородени и бебиња,затоа што ги намалува ефективно образуваните јазолчиња на крвните садови во областта на лицето, очите и дишните патишта. во рамките на неколку часа од почетокот на лекувањето со  пропранолол/ propranolol крем се предизвикува вазоконстрикция (стегање на крвоносните садови), кое води доизбледување на хемангиомотосновниот ефект се должи најверојатно на промената во прогресијата на ангиогенезата во хемангиомот.

 

растењето на хемангиомите се должи на базалниот фибробластен растечки фактор (bfgf) и садов ендотелскирастечки фактор (vegf). leaute – labreze и соработници предпоставуваатдека пропранолол/ propranolol може да ја намали експресијата на vegf. по испитување на ткиво од хемангиоми, truong и соработници предпоставуваат, дека бета-блокерите можат да го прекинат рецепторското сигнализирање преку катехоламини и по тој начин да го намалат нивото на цикличен амф и да го понижат vegf. освен тоа,  пропранолол/ propranolol крем може да предизвика обратно развивање (изчезнување) на хемангиомите преку  засилувањена апоптозата (програмирана клеточна смрт) на ендотелните клетки.

 

пропранололот/ propranolol има многу висок процент (90%) наповржување со  плазмените протеини. тој се метаболизира преку ароматно хидроксилирање, n-деалкилирање и директно гликоуронирање првенствено до неактивен метаболит. пропранололот/ propranolol е супстрат на цитохром р450 2d6 и 1a2. средно време за   елиминиране од организмот е 2-6 часа.

 

во случај на немање на ефект врз хемангиомите од локално приложениот крем пропранолол/ propranolol, може да се превземе системско давање на лекот и точно дозирање спрема пациентот во болнички услови.

 

пропранолол/ propranolol крем е лекарствен продукт, кој се издава само  со лекарски рецепт.

 

 

 

-------------------------------------------

прашање за моментална цена:

напишете го прашањето за моменталната цена во оддел контакти на сајтот.

 

услови за обработка на вашето прашање:

напишете порака во оддел контакти на сајтот соследните информации:

1. за каква здравствена состојба се работи (диагноза);

2. за кој лек, лекарствен продукт е вашето прашање;

3. име и презиме на пациентот;

4. возраст и тежина на пациентот;

5. име и телефон за контакт со вас.

 

прашање за лек кој се издава со рецепта:

напишете го прашањето за лекот кој се издава сорецепта во оддел контакти на сајтот.

ако не можете да ја прочитате рецептата, ќе ви биде дадена адреса на електронска пошта, на која да јаизпратите слика на рецептата (скенирана или сликана сомобилен телефон).

----------------------------------

 

педиатарска аптека ерудита 

НОВО: Овлажнители за въздуха налични вече в сайта на Педиатрична аптека Ерудита

НОВО: Овлажнители за въздуха налични вече в сайта на Педиатрична аптека Ерудита

Първият апарат в раздела е Овлажнителят за въздух с йонизатор Момерт 1811

Частни фондове ще плащат за ВИП доктор

Частни фондове ще плащат за ВИП доктор

На 15 септември в сила влиза нова наредба на здравното министерство, която забранява продажбата на газирани напитки, вафли и чипс в района на училищата

Медрол/ Medrol таблетки има отново!

Медрол/ Medrol таблетки има отново!

В Педиатрична аптека Ерудита вече има наличен от новата опаковка Медрол/Medrol (метилпреднизолон/methylprednisolone) по 100 таблетки в кутия

5% надолу лятна цена за Мис Карол и Мистър Рино!

5% надолу лятна цена за Мис Карол и Мистър Рино!

Фирмата-вносител анонсира лятна по-ниска цена за апаратите Мис Карол и Мистър Рино поради засиления интерес към детските форми на нелизаторите на Артсана

Генното заглушаване предотвратява заболявания и при хора

Генното заглушаване предотвратява заболявания и при хора

Учените сега изпробват терапията при пациенти с белодробни трансплантации, приемащи имунопотискащи лекарства, които могат да направят респираторните вируси смъртоносни


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.