Ултрачиста вода/ Ultrap pure water
Новини
 
Система за ултрачиста вода
Снимка: Централна научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита
 
 
 
Ултрачиста вода/ Ultra Pure Water
 
Ултрачиста вода/ Ultra Pure Water за медицински, научни и технически цели предлага Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита

"Ултрачиста" се нарича водата от клас ASTM Type 1.

Ултрачиста вода (или: вода с ултрависока чистота) е термин, с който се етикетира водата, пречистена до ултрависока степен на чистота от всякакви онечиствания: органични и неорганични вещества, разтворени и диспергирани частици, летливи и нелетливи съставки, реактивни и инертни, хидрофилни и хидрофобни, както и разтворени газове. Терминът е въведен най-напред в индустрията за полупроводници, в последствие се налага и във фармацевтичната индустрия.

 
За да се получи вода с ултрависока степен на чистота (ултрачиста вода), вода с питейни качества се подлага на обработка в три етапа:

А. Първи етап от процеса за добиване на ултрачиста вода/ ultra pure water
Водата се филтрува през каскада от четири последователни филтъра. Първият е с големина на порите 20 микрона, вторият - 5 микрона,  третият филтър е с активен въглен и, накрая, четвъртият - отново 5 микрона. Получава се филтрувана вода (А), годна за питейни цели при бебета, чувствителни пациенти, аквариуми за водорасли и риби и технически цели.

Б. Втори етап от процеса за добиване на ултрачиста вода/ ultra pure water
Водата се нагнетява с помпа последователно през патронен филтър с гранули активен въглен и после през полупропусклива мембрана за обратна осмоза. При този процес се отстраняват фини физични и химически онечиствания (основно разтворени и диспергирани неорганични и органични съединения). Получава се пречистена вода (Б), годна за медицински и технически цели, но вече негодна за консумация, понеже практически не съдържа никакви соли. Пречистената вода се класифицира като ASTM Type 3 (проводимост < 20 µS/cm). При консумация, пречистената вода (Б) може да предизвика спукване на клетките на лигавицата, понеже предизвиква много високо осмотично налягане. Някои риби в аквариуми, заредени с пречистена вода загиват, както поради осмозата, така и поради липсата на достатъчно разтворен кислород във водата.

В. Трети етап от процеса за добиване на ултрачиста вода/ ultra pure water
Пречистената вода се подлага на облъчване с ултравиолетова светлина при 185 nm и 254 nm. Ултравиолетовите лъчи с дължина на вълната 185 nm предизвикват оксидиране на органичните съединения (окислителен разпад), а ултравиолетовите лъчи с дължина на вълната 254 nm поразяват всякакви останали живи микроорганизми. Облъчването с ултравиолетова светлина се нарича още "лъчева стерилизация". След облъчването, водата преминава през патронен филтър с йонообменни смоли, които улавят практически всички разпадни продукти. Накрая водата се филтрува през два последователни стерилни мембранни филтъра с големина на порите 450 nm и 200 nm, с което се постига практически стерилност по отношение на бактериални и гъбичкови замърсители.

След третия етап на пречистване, водата отговаря на изискванията на American Society for Testing and Materials International  за ултрачиста вода ASTM Type 1  (проводимост не повече от 0,055 µS/cm).

 
Приложение на ултрачистата вода/ ultra pure water:

  • ултрачиста вода/ ultra pure water за приготвяне на лекарства и медицински разтвори; 
  • ултрачиста вода/ ultra pure water за лабораторна употреба, където се изиква ултрачиста вода; 
  • ултрачиста вода/ ultra pure water за химични анализи, за HPLC/UHPLC хроматографски анализ (разтворител и подвижна фаза), спектрофотометричен анализ, IC, GC, GC / MS, TOC, ICP, ICP / MS анализи; 
  • ултрачиста вода/ ultra pure water за подготовка на буферни разтвори;
  • ултрачиста вода/ ultra pure water за автоклави и други подобни апарати;
  • ултрачиста вода/ ultra pure water в кондуктометрията; 
  • ултрачиста вода/ ultra pure water за медицински цели.

Характеристики на ултрачистата вода/ ultra pure water, предлагана от Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита:

Електропроводимост: 0,055 µS/cm (компенсирано за 25°С)
Съпротивление: 18,2 МΩ x cm
Общ органичен въглерод (TOC): ≤ 5 ng/g
Микробно число: < 1 CFU/ 1000 ml
Брой частици >0,2 µm: < 1 ml Е-1

Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита произвежда ултрачиста вода/ ultra pure water при поръчка в рамките на един работен ден.

Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита предлага също и междинните продукти от процеса на добив на ултрачиста вода/ ultra pure water:
 
  • Четиристепенно филтрувана вода (А)
  • Дейонизирана/ пречистена вода (Б)
 

-------------------------------------------

Запитване за актуална цена:

Напишете запитването си за актуалната цена в раздел КОНТАКТИ на сайта.

Приемаме плащане в брой, с дебитна карта на системата БОРИКА и с кредитни карти VISA или Mastercard.

 

Общи условия на ЦНАЛ:

За да се запознаете с Общите условия за ползване на услугите на Централната научна аптечна лаборатория към Педиатрична аптека Ерудита, натиснете ТУК .

----------------------------------

Педиатрична аптека Ерудита

 

 

----------------------------------

 

Ключови думи: ултрачиста вода ultrapure water за хроматография се използва ултрачиста или суперчиста вода може да се използва в кондуктометрията както и в производството или калибрирането на полупроводникови устройства ултрачиста вода с високи изолационни свойства ултрачиста вода
 
 
 
Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита разгърна възможността да произвежда ултрачиста вода благодарение на:
 
Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
Процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Приоритетна ос: 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“,
Инвестиционен приоритет: 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, Специфична цел: 2.2.„Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП“
 
 
Пулсет/Pulcet 40mg - наличен в Педиатрична аптека Ерудита

Пулсет/Pulcet 40mg - наличен в Педиатрична аптека Ерудита

Първият генерик на пантопразол/patntoprazole - препаратът Пулсет е вече наличен в България

Нов модел инхалатор на Артсана от септември 2009 година

Нов модел инхалатор на Артсана от септември 2009 година

Мистър Панда / Mr Panda е най-новият модел инхалатор/небулизатор за домашна употреба - качество, стил и невероятен италиански дизайн

Затяга се контрола на отпускането на лекарства

Затяга се контрола на отпускането на лекарства

Видео

Тамифлу, Реленца и Ремантадин се изчерпаха в аптечната мрежа

Тамифлу, Реленца и Ремантадин се изчерпаха в аптечната мрежа

Периодически Рош и Глаксо Смит Клайн внасят партиди, които се разграбват за минути

Тантум Протект/ Tantum Protect гел за нос - новост за България

Тантум Протект/ Tantum Protect гел за нос - новост за България

Използва се за хидратиране на лигавицата при състояние на назална сухота


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.