Лечебни растения и техните дроги
Новини

българия се намира на такова географско място, че природните условия (климат, почви и валежи) са изключително подходящи за развитието разнообразна диворастяща растителност

у нас са регистрирани над 3500 вида висши растения, като 31 от тях са вече изчезнали, застрашени са 158 вида, а за редки са обявени 574 вида.

кои растения наричаме "лечебни растения" или "билки"?

всички растения при развитието си натрупват някакви вещества. тези вещества могат да имат някакъв ефект върху човешкия организъм. повечета такива ефекти хората са установили с годините или случайно, или като са ползвали растенията за храна. постепенно, с развитието на съвременната медицинка наука и химията, учените започнали да изолират веществата от растенията и да проучват техните фармакологични ефекти. така разбрали, че запичащото действие на корите от дъб, на коренището от кървавичето и листата от мечото грозде се дължат на съдържащите се в тях дъбилни вещества. нарекли ги билки, лечебни растения, защото хората от векове се лекували с тях, без да знаят защо точно така действат те - познавали ги само емпирично.

в съвремието подходът към лечебните растения е точно обратен. като се знае какви ефекти има дадено вещество (след подробни проучвания), започва да се търси в кое растение го има налично и в кое растение е в най-голямо количество и вид, удобен за извличане. и така едно растение, което сме считали за обикновено дотогава, нелечебно, изведнъж изгрява като билка със стратегическо място. пример за това е веществото рутин, което най-напред е открито в седефчето (ruta graveolens). рутинът се оказал вещество с капиляроукрепвашо действие и като такъв - много обещаващ за производството на лекарство. но, рутинът в седефчето е толкова малко, че добиването му няма икономически смисъл. и така учените, след много проучвания, открили, че в китай има цели гори с дървета, които съдържат рутин в огромни количества - дървесния вид японска акация (sophora japonica). оттогава световен производител на рутин е китай, където се разработила и технология за култивирано отглеждане на подобрени сортове sophora с по-високи добиви на веществото (както ние си отглеждаме различни сортове ябълки). примери за такива "лечебни звезди" от последните три години в българия са също бабините зъби (тръбузанът), котешката стъпка, лененото семе (лененото масло)...

днес постоянно се появяват нови фито-препарати на базата на новооткрити в растенията вещества или на новорегистрирани фармаколкогични ефекти на познати вещества. ако преди 20 години някой ви кажеше, че чесънът е лекарство, може би щяхте да му се смеете. сега той е част от множество препарати за борба с вирусите.

какво разбират фармацевтите под понятието "дрога"?

противно на популярното разбиране, "дрога" във фармацията казваме на суровината (от растителен, животински или минерален произход), от която после ще добиваме конкретно биологично-активно вещество. с този смисъл, лечебно растение е лайката, но дрогата, от която се извлича хемазулен, е само съцветието на лайката (flores chamomilae). корените от лайка нямат никакви важни за фармацията вещества, затова никой не събира корени от лайка и няма такава дрога. обратно, има растения, при които се събират различни дроги, но те имат различно действие, защото съдържат различни вещества. например, черната боровинка. от нея се добиват три дроги: листа от черна боровинка (folium vaccini myrtylli), стрък от черна боровинка(herba vaccini myrtilli), които поради съдържанието си на дъбилни вещества, се използват за чай при бъбречни проблеми, и плодове от черна боровинка, които пък заради съдържанието си на антоциани се използват като поливитаминен комплекс за очите, особено при ретинопатии.

списък на дрогите, предлагани в педиатрична аптека ерудита:

 • анасон (аласон, резяне) pimpinella anisum, плод
 • бабини зъби (трабузан, бабици, бодланка, бабучка, гъскини зъби) tribulus terrestris, стрък
 • блатен аир (акорус) acorus calamus, коренище
 • блатен тъжник (брястолистно орехче, ливадно орехче, отвратник) filipendula ulmaria/ f.vulgaris, f.hexapetala, стрък
 • блатен тъжник (брястолистно орехче, ливадно орехче, отвратник) filipendula ulmaria/ f.vulgaris, f.hexapetala, цвят
 • бобови шушулки, плодна кора от фасул - cortex phaseoli fructi
 • борови връхчета (бял бор, чам) pinus sylvestris - turiones pini
 • боровинка червена (брусница, кокузе, суница) vaccinum vitis-idaea, листа
 • боровинка черна (боровки, черника) vaccinum myrtillus, листа
 • боровинка черна (боровки, черника) vaccinum myrtillus, плодове
 • босилек (бусиляк) ocimum basilicum, стрък
 • брош (броч, бруск, гаранца, крап, марена) rubia tinctorum, корени
 • бъз черен (дървесен бъз, свирчовина, бял бъз) sambucus nigra, цвят
 • бреза бяла (белика, брезица, чупла) betula pendula, листа
 • бреза бяла (белика, брезица, чупла) betula pendula, кори
 • бял имел (бяла лепка, куквича плюнка) viscim album, стрък***
 • великденче (гергьовденче, превара, разгонка) veronika officinalis, стрък
 • ветрогон (биволски трън, ветровал, вихрогон) eryngum campestre, стрък
 • вишневи дръжки, cerasus vulgaris - stipites cerasorum
 • водно пипериче (воден пипер, лютивец, маясълче, пиперика) persicaria hydropiper, стрък
 • върба бяла (сребриста върба) salix alba, кори
 • върбинка (версин, железник) verbena officinalis, стрък
 • магарешки бодил (магарешки трън, гингер, камилски бодил) onopordon acanthium, цвят
 • гинко билоба gingko biloba, листа
 • глог червен (бял глог, глогинка) crataegus monogyna, плод
 • глог червен (бял глог, глогинка) crataegus monogyna, цвят с листа
 • глухарче (жълтиче, конско цвете, радика) taraxacum officinale, корени
 • глухарче (жълтиче, конско цвете, радика) taraxacum officinale, стрък
 • градински чай (салвия, божо дълво, зелен джегер, къделка, рожково биле, темениче, лефешка) salvia officinalis, листа
 • гръмотрън (бабини бодли, кокоши тръни, коловоз, милобод, шилобод, сахатче, караянък, трънлив троскот, чер трън, бел трън) ononis spinosa, корени
 • див кестен (конски кестен) aesculus hippocastanum, брашно от плодовете
 • дилянка (валериана, котешка трева, коча билка, деленче, мача трева, навалник, развалниче, трескав бурен, черкмакливо биле) valeriana officinalis, корени
 • дребноцветна върбовка epilodium parviflorium, стрък
 • дъб (благун, горун, граница, стожер, лъжник) quercus species diversae, кори
 • дяволска уста (домашна коприва, наметливо биле) leonurus cardiaca, стрък
 • еньовче (драгайка, еньово цвете, яновче) galium verum, стрък
 • ехинацея echinacea, корени
 • ехинацея echinacea, стрък
 • жаблек (конски ребра, диво салкъмче, плюшкар) galega officinalis, стрък
 • жиловлек теснолист (живовлек, остролистен жиловлек, дълголистен жиловлек) plantago lanceolata, листа
 • жиловлек широколист (живовлек, бръци, голям жиловлек, едролистен жиловлек, жиловник, петрожилка, жиловляк) plantago major, листа
 • жълт смил (жълт смин, старо цвете, сухо цвете, сминчец, безсмъртниче, неувехка, каменно цвете, котешка стъпка) helichrysum arenarium, стрък
 • здравец кръвен geranium sangiuneum, корени
 • златна пръчица (жълт енчец, горски енчец, златник) solidago virgaurea, стрък
 • зърнастец (горска зърника, бабушка, дива боя, жълта боя, зърника, челна леска, обикновена чернилка) frangula alnus, кори
 • изсипливче голо (белило, припъттница) herniaria glabra, стрък
 • камшик (бутрак, жълт чичек, камшиче, ребник) agrimonia eupatoria, стрък
 • кантарион жълт (звъника, кърски чай, порезниче) hypericum perforatum, стрък
 • кантарион червен (бабино биле, горчивка, китчица, трескавиче) centaurium erythraea, стрък
 • клинавиче (орлови нокти, сладколистен клин, сграбиче) astragalus glycyphyllos, стрък
 • коприва (висока коприва, двудомна коприва, жарка, парниче) urtica dioica, корени
 • коприва (висока коприва, двудомна коприва, жарка, парниче) urtica dioica, листа
 • копър (стар кос, монотър) anethum graveolens, плод
 • кориандър (колендро, кишниш, колиандро) coriandrum sativum, плод
 • котешка стъпка (меча стъпка, брацавично цвете, струпейниче, черновръх) clinopodium vulgare, стрък
 • къпина rubus spacies diversa, листа
 • лавандула (лаванда, ливанто) lavandula angustifolia, цвят
 • лайка (лай-кучка, матрика, рамон) matricaria chamomilla/ chamomilla recutita , цвят
 • лен (обикновен лен, питомен лен) linum usitatissimum, семе
 • леска (обикновена леска) corylus avellana, кори
 • леска (обикновена леска) corylus avellana, листа
 • липа tilia cordata, t. platyphyllos, t.tomentosa, съцветия
 • лопен (бабяк, богородична хурка, оввча опашка, рибе биле, царска свещ) verbascum densiflorum, листа
 • малина (бабинки) rubus idaeus, листа
 • маточина (лимонче, пчеляк, кошерджийска трева) melissa officinalis, листа
 • маточина (лимонче, пчеляк, кошерджийска трева) melissa officinalis, стрък
 • мащерка (бабина душица, овчарски босилек, яребичина) thymus species diversa, стрък
 • медуница (меча пита) pulmonaria officinalis, листа
 • мента лютива (джоджен, нане, нагизмо, мерудия) menta piperita, листа
 • метличина синя (полски синчец, синя метла) centaurea cyanus , стрък
 • мечо грозде (диви боровинки) actostaphylos uva-ursi, листа
 • мурсалски чай (пирински, алиботушки, пазлачки чай, миризлив бурен) sideritis scardica, стрък
 • невен (крокон, ружица, месиче, голямо цвете) calendula officinalis, цвят
 • овчарска торбичка (гергьовден, плешица) capsella bursa-pastoris, стрък
 • оман бял (див слънчоглед, жълт оман, уман) inula helenium, корени - забранен!
 • оман черен (зарастличе, черен корен, див тютюн, мазен корен) symphytum officinale, корени
 • орех juglans regia, листа
 • очанка (очемилка, очен бурен, сълзица, троши очила) euphrazia officinalis, стрък
 • пача трева (гъша трева, паче жито, кокоша трева, пачина, троска трева, червенка) polygonum aviculare, стрък
 • пелин бял (обикновен пелин) artemisia abstinthium, стрък
 • петопръстник (пълзящ очиболец, пълзящо прозорче) potentilla reptans, листа
 • подбел (бяло копито, марта, мартениче) tussilago farfara, листа
 • подъбиче бяло (количава трева, сива трева, червив бурен) teucrium polium, стрък
 • подъбиче червено горчива чубрица, дубче) teucrium chamaedrys, стрък
 • пчелник (пчелок, пчелинок, блага трева) marrubium vulgare, стрък
 • равнец бял (бяла китка, гущерова опашка, посеклива билка, посечна трева) achillea millefolium, стрък
 • равнец бял (бяла китка, гущерова опашка, посеклива билка, посечна трева) achillea millefolium, цвят
 • равнец жълт (жълт рамчец, изройче, скален равнец) achilea clypeolata, стрък
 • ранилист (рошовина, хайдушка билка, червен вятър) betonica officinalis, стрък - ограничен!
 • резене (див копър, зимен копър, морач, мънотър, сминд) foeniculum vulgare, плод
 • репей (лепилка, лепка, лопуш, чичек бутрак, кущрява репошина) arctium lappa, корени
 • решетка (шереметка, вилино сито) carlina acanthifolia, корени
 • риган (вранилова трева, голски чай, червен риган, бял риган) origanum vulgare, стрък
 • розмарин (бабин косъм, божо дърво, индирливо, ливанчи) rosmarinus officinalis, листа
 • ружа медицинска (бяла ружа, волово око, пъртенка, лигавка, божа пръчица, просвирняк) althaea officinalis, корени
 • седефче (пътниче) ruta graveolens, стрък
 • сена (майчин лист) cassia angustifolia/ c.acutifolia, c. senna, листа
 • сена (майчин лист) cassia angustifolia/ c.acutifolia, c. senna, плод
 • синап черен (хардал, горчица) brassica nigra, семе - semen sinapis nigrae
 • синя жлъчка (цикория, гвачка, бърдоква, дива радика, дъвка, жилаво цвете, свинок) cichorium intybus, стрък
 • сладник (женско биле, лакриц, сладица, сладък корен, сладка папура) glycyrrhiza glabra, корени
 • слез (божа ръчица, камбула, камиляк, молоха) malva sylvestris, листа
 • слез (божа ръчица, камбула, камиляк, молоха) malva sylvestris, цвят с листа
 • смрадлика (тетра) cotinus coggygria, листа
 • теменуга миризлива (виолетка, теменужка) viola odorata, стрък
 • тинтява синя (горчива трева, мъжка тинтява, прострел, свещилка) gentiana cruciata, стрък
 • троскот (айрък, троска) cynodon dactylon, коренища
 • турта (кадифе, овчарка, старци, самунче, чалмичка, була) tagetes erecta, цвят
 • хвойна синя (обикновена хвойна, смрика) juniperus communis, плод
 • хвощ полски (борика, зайча опашка, змийска хурка, колениче) equisetum arvense, стрък
 • хмел (белице, гурец, пафит, печен, повит, повой) humulus lupulus, съцветия (шишарки)
 • царевична коса (свила) - stigmata maydis
 • цариче (шапиче, длановка, лъвска стъпка, огърлица, царева трева) alchemilla vulgaris, стрък
 • черница (бяла бубонка, бяла дудула, дуда, муренка, агодница, боболка, галашки, мухловина, нуте, съкаменица, туленки, бял дуд) morus alba, листа
 • шипка (див гюл, дива роза, див трендафил, кучешка роза, шипок) rosa canina, плод
 • ягода горска (зоница, пламеница, планица, планушка, суница) fragaria vesca, листа

---------------------------------- 

запитване за актуална цена:

напишете съобщение в раздел контакти на сайта на педиатрична аптека ерудита.

плащане:

приемаме плащане в брой, с дебитна карта на системата борика и с кредитни карти visa или mastercard.

условия за доставка по куриер:

напишете съобщение в раздел контакти на сайта на педиатрична аптека ерудита със следната информация:

1. име и количество на билката;

2. три имена на получателя;

3. точен адрес за доставка;

4. телефон за потвърждение на пратката.

-------------- 

педиатрична аптека ерудита

Мозъкът на възрастните блокира неприятната информация

Мозъкът на възрастните блокира неприятната информация

В напреднала възраст мозъкът се концентрира не толкова върху емоциите, предизвикани от постъпващата информация, колкото върху нейното осмисляне

Редуктил/Reductil, Линдакса/Lindaxa, Сибутрамин Сандоз/Sibutramin Sandoz и Мейса/Meissa - забранени за употреба в Страните от Европейския съюз

Редуктил/Reductil, Линдакса/Lindaxa, Сибутрамин Сандоз/Sibutramin Sandoz и Мейса/Meissa - забранени за употреба в Страните от Европейския съюз

Европейската агенция стигна до заключението, че рисковете от тяхната употреба надвишават ползите и препоръча суспендиране на всички разрешения за употреба на сибутрамин-съдържащи продукти на територията на Европейския съюз

Пациентите вече могат да глътнат едноскопа, а лекарят - да го управлява с джойстик

Пациентите вече могат да глътнат едноскопа, а лекарят - да го управлява с джойстик

Siemens и Olympus са разработили модерна, магнитно управлявана ендоскопска система за вътрешностомашно наблюдение във вид на хапче

Генното заглушаване предотвратява заболявания и при хора

Генното заглушаване предотвратява заболявания и при хора

Учените сега изпробват терапията при пациенти с белодробни трансплантации, приемащи имунопотискащи лекарства, които могат да направят респираторните вируси смъртоносни


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.