Списък на веществата по ЗЕЛЕНА рецепта (Списък 3)
Новини

приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 от зкнвп

(доп. - дв, бр. 56 от 2003 г., изм. - дв, бр. 79 от 2005 г.)

рискови вещества

изписват се на зелена рецепта !

алобарбитал
алпразолам
аминорекс (аминоксафен)
амобарбитал
амфепрамон

б
барбитал
бензфетамин
бромазепам
бротизолам
бупренорфин
буталбитал
бутобарбитал

в

винилбитал

г
гама-хидроксибутират

д
делоразепам
диазепам
дихидрокодеин

е

естазолам
етилов лофлазепат
етинамат
етхлорвинол

з
золпидем

к
камазепам
катин
кетазолам
клобазам
клоксазолам
клоназепам
клоразепат
клотиазепам

л
лефетамин
лопразолам
лоразепам
лорметазепам

м
мазиндол
медазепам
мепробамат
метилфенобарбитал
метиприлон
мефенорекс
мидазолам

н
ниметазепам
нитразепам
нордазепам

о
оксазепам
оксазолам

п
пемолин
пентазоцин
пентобарбитал
пиназепам
пипрадрол
пировалерон
празепам

с
секбутабарбитал

т
темазепам
тетразепам
трамадол
триазолам
трихексифенидил

ф
фендиметразин
фенкамфамин
фенобарбитал
фенпропорекс
фентермин
флудиазепам
флуразепам

х
халазепам
халоксазолам
хлордиазепоксид
циклобарбитал


и изомерите, естерите, етерите и солите на веществата, включени в този списък, във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли (включително посочените соли на естерите, етерите и изомерите) могат да съществуват.[назад]
Предпазни маски - има ги отново!

Предпазни маски - има ги отново!

С нарастване на търсенето, вносителите покачиха цената

Синупрет и Мастодинон изчезнаха от аптечния пазар

Синупрет и Мастодинон изчезнаха от аптечния пазар

След капките, изчезнаха и таблетките Мастодинон. Синупрет и Динупрет Форте, производство на същата фирма, също са в отказ на пазара

Приемът на лекарства по време на бременност може да има тежки последици за организма на детето

Приемът на лекарства по време на бременност може да има тежки последици за организма на детето

Някои лекарства засягат различни етапи от вътреутробното развитие

Омепразид / Omeprazid капс 20 мг е вече лекарствен продукт без лекарско предписание (рецепта)

Това е първият продукт у нас, съдържащ омепразол, който е с регистрация на ОТС


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.