Регистър на лекарствените продукти - начална буква D
Новини

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Актуално към: 14.11.2009

Легенда:

КХП - Кратка характеристика на препарата

 

Dacarbazinpowd. inj. 200 mg x 10КХП
Dacarbazin Lachema 100powd. inj./inf. 100 mg x 10КХП
Dacarbazin Lachema 200powd. inj./inf. 200 mg x 10КХП
Daivobetoint - 50 mcg/0,5 mg/g - 3 g; 15 g; 30 g; 60 g; 100 g; 120 gКХП
Daivonexcream 50 mcg/g x 30 gКХП
Daivonexoint. 50 mcg/g x 30 gКХП
Daivonexscalp sol. 50 mcg/g x 30 mlКХП
Daktacortcream 10 mg/20 mg/g x 15 gКХП
Daktarinoral gel 20 mg/g x 40КХП
Dalacincream vag. 2% - 40 gКХП
Dalacin Ccaps. 150 mg x 16; x 100КХП
Dalacin Ccaps. 300 mg x 16; x 100КХП
Dalacin Cgran. 75 mg/5 ml - 80 ml x 1КХП
Dalacin Csol. inj. 150 mg/ml - 2 ml x 1; x 10; 4 ml x 1; x 10КХП
Dalacin Tsol. 10 mg/ml - 30 ml x 1КХП
Daleronsusp. 120 mg/5 ml - 100 mlКХП
Dalerontabl. 500 mg x 12КХП
Daleron Cold 3tabl. film 325 mg/ 30mg/ 15 mg x 12; x 24КХП
Dalsantabl. film-coat. 10 mg x 28КХП
Dalsantabl. film-coat. 20 mg x 28КХП
Dalsantabl. film-coat. 40 mg x 28КХП
Darobtabl. 160 mg x 20; x 50КХП
Darobtabl. 80 mg x 20; x 50КХП
Darrowsol. inf. x 500 mlКХП
Darvalidoltabl. subling. 60 mg x 6; ? 10; ? 12; ? 20; ? 100КХП
Davercingel 2,5% - 30 gКХП
Dayruntabl. film 600 mg x 6; x 10; x 20; x 30; x 60; x 100КХП
DC - Bar - Milvepowd. 90 gКХП
DC-Bar-Milvepowd. 100 gКХП
De - Noltabl. 120 mg x 8КХП
Deanxittabl. coat. 0,5 mg/10 mg x 100КХП
Deanxittabl. coat. x 100КХП
Deavitdrops - 10 mlКХП
Decapeptyl 0,1 mgsol. inj. 0,1 mg/ml x 7; x 28 (pre-filled syr.)КХП
Decapeptyl 0,5 mgsol. inj. 0,5 mg/ml x 7 (pre-filled syr.)КХП
Decapeptyl Depotpowd. inj. 172 mg + solv. pre-filled syr. 1 mlКХП
Decapeptyl Depotpowd. sol. inj. 3,75 mg + solv. 1 mlКХП
Deep Heat Rubcream - 35 g; 67 gКХП
Deep Heat Sprayspray cut. - 150 mlКХП
Deep Reliefgel - 50 gКХП
Deflamoloint. - 18 g; 600 gКХП
Degansol. inj. 10 mg/2 ml x 50КХП
Degantabl. 10 mg x 40КХП
Dehydratin Neotabl. 25 mg x 20КХП
Dehydrocortisontabl. 5 mg x 60КХП
Demephansyr - 100 ml x 1КХП
De-Noltabl. film 120 mg x 40КХП
Dentinoxgel 150 mg/3,4 mg/3,2 mg/gКХП
Dentinox Gel Ngel - 10 gКХП
Dentokindtabl. x 150КХП
Depakinepowd. inj./inf. 400 mg + solv. x 4КХП
Depakinesyr. 57,64 g/ml - 150 mlКХП
Depakinetabl. gastro-res. 200 mg x 40КХП
Depakinetabl. gastro-res. 500 mg x 40КХП
Depakine Chronotabl. depot 300 mg x 100КХП
Depakine Chronotabl. prolong 500 mg x 30КХП
Depakine Chronospheregran. modif. 1 000 mg x 30; x 50КХП
Depakine Chronospheregran. modif. 100 mg x 30; x 50КХП
Depakine Chronospheregran. modif. 250 mg x 30; x 50КХП
Depakine Chronospheregran. modif. 500 mg x 30; x 50КХП
Depo-Medrolsusp. inj. 40 mg/ml - 1 ml; 2 mlКХП
Depo-Medrol with Lidocainesusp. inj. - 1 ml; 2 mlКХП
Depoxattabl. film. 20 mg x 30КХП
Deprexetincaps. 20 mg x 30КХП
Deprexitcaps. 20 mg x 20КХП
Deprexortabl. 37,5 mg x 30; x 60КХП
Deprexortabl. 75 mg x 30; x 60КХП
Deprexor ERcaps. prolong. 150 mg x 10КХП
Deprexor ERcaps. prolong. 75 mg x 10КХП
Dercinpowd. inf. 1 g - 50 ml x 1КХП
Dercinpowd. inf. 200 mg - 10 ml x 1КХП
Dermatolpowd. 5 g КХП
Dermazincream 1% - 50 gКХП
Dermestril 100patch x 8КХП
Dermestril 25patch x 8КХП
Dermestril 50patch x 8КХП
Dermestril Septem 25patch ? 4; x 12КХП
Dermestril Septem 50patch ? 4; x 12КХП
Dermestril Septem 75patch ? 4; x 12КХП
Dermocortcream 0,1% - 15 gКХП
Dermocortoint. 0,1% - 15 gКХП
Dermodrin Ointmentoint. 20 mg/g - 20 g; 50 g; 100 gКХП
Dermovatecream 0,05% - 100 gКХП
Dermovateoint. 0,05% - 25 gКХП
Desferalpowd. inj. 0,5 g x 10КХП
Desferalpowd. inj. 500 mg x 10КХП
Detralextabl. film 500 mg x 30; x 60КХП
Detrusitoltabl. film 1 mg x 28; x 56КХП
Detrusitoltabl. film 2 mg x 28; x 56КХП
Detrusitol SRtabl. prolong 2 mg x 7; x 14; x 28; x 49; x 84; x 30; x 90; x 100КХП
Detrusitol SRtabl. prolong 4 mg x 7; x 14; x 28; x 49; x 84; x 30; x 90; x 100КХП
Dex - Tobrindrops eye - 5 mlКХП
Dexagelgel eye 0,75 % - 5 gКХП
Dexagelgel eye 0,985 mg/g - 5 gКХП
Dexamethason KRKAsol. inj. 4 mg/ml x 25КХП
Dexamethasone Adipharmeye drops susp. 10 ml x 1 КХП
Dexamethasone Sopharmasol. inj. 4 mg/ml - 1 ml; 2 ml x 2; x 10; x 100КХП
Dexamethasone Sopharmasol. inj. 8 mg/ml - 5 ml x 2; x 10; x 50КХП
Dexapolcortspray cut. 0,15 mg/ml - 30 ml; 55 mlКХП
Dexavensol. inj. 4 mg/ml - 1 ml; 2 ml x 10КХП
Dexofen tabl. film 25 mg x 10; x 30; x 50КХП
Dexofen Injectsol. inj. 50 mg/2 ml x 5; x 10; x 50КХП
DexonmeshКХП
Dexon IIsynthetic absorbable surgical suturesКХП
Dexon Ssynthetic absorbable surgical suturesКХП
Dextrosesol. inf. 10% x 250 ml; x 500 mlКХП
Dextrosesol. inf. 20% x 250 ml; x 500 mlКХП
Dextrosesol. inf. 5% x 250 ml; x 500 mlКХП
DHC Continustabl. modif. 60 mg x 56КХП
DHC Continustabl. modif. 90 mg x 56КХП
Diabtabl. 80 mg x 60КХП
Diabenyl - Rhinexdrops nas. - 10 mlКХП
Diabrezidetabl. 80 mg x 40КХП
Dialgin 1 000 mgpowd. x 20КХП
Dialgin 500 mgpowd. x 20КХП
Diane 35tabl. coat. x 1; x 3КХП
Dianeal PD1 Glucosesol. p. dial. - 500 ml x 1; x 20; 750 ml x 1; x 15; 1 000 ml x 1; x 10; 1 500 ml x 1; x 6; 2 000 ml x 1; x 5; 2 500 ml x 1; x 4; 3 000 ml x 1; x 3КХП
Dianeal PD1 Glucosesol. p. dial. 2,27% w/v/22,7 mg/ml - 500 ml x 1; x 20; 750 ml x 1; x 15; 1 000 ml x 1; x 10; 1 500 ml x 1; x 6 КХП
Dianeal PD1 Glucosesol. p. dial. 3,86% w/v/38,6 mg/ml - 500 ml x 1; x 20; 750 ml x 1; x 15; 1 000 ml x 1; x 10; 1 500 ml x 1; x 6; 2 000 ml x 1; x 5; 2 500 ml x 1; x 4; 3 000 ml x 1; x 3КХП
Dianeal PD4 Glucosesol. p. dial. 1,36% w/v/13,6 mg/ml - 1 000 ml; 1 500 ml; 2 000 ml; 2 500 ml; 3 000 ml; 5 000 mlКХП
Dianeal PD4 Glucosesol. p. dial. 2,27% w/v/22,7 mg/ml - 1 000 ml; 1 500 ml; 2 000 ml; 2 500 ml; 3 000 ml; 5 000 mlКХП
Dianeal PD4 Glucosesol. p. dial. 3,86% w/v/38,6 mg/ml - 1 000 ml; 1 500 ml; 2 000 ml; 2 500 ml; 3 000 ml; 5 000 mlКХП
Diapreltabl. x 60КХП
Diaprel MRtabl. modif. 30 mg x 60КХП
Diazepam Actavistabl. 10 mg x 20КХП
Diazepam Actavistabl. 5 mg x 20КХП
Diazepam Sopharmasol. inj. 5 mg/ml - 2 ml x 10; x 100КХП
Dibiglimtabl. 1 mg x 30КХП
Dibiglimtabl. 2 mg x 30КХП
Dibiglimtabl. 3 mg x 30КХП
Dibiglimtabl. 4 mg x 30КХП
Dicaindrops 5 mg/ml - 10 mlКХП
Diceteltabl. film 50 mg x 20КХП
Diclacgel 1% - 50 g; 100 gКХП
Diclacsol. inj. 75 mg/3 ml x 1; x 5КХП
Diclac 150 IDtabl. modif. 150 mg x 10; x 20; x 50; x 100КХП
Diclac 5%gel - 50 mg/g - 50 g; 100 gКХП
Diclac 75 IDtabl. modif. 75 mg x 10; x 20; x 50; x 100КХП
Diclac Acutegel 1% - 50 g; 100 gКХП
Diclac Retardtabl. modif. 100 mg x 20; x 50; x 100КХП
Diclofenac - Tchaikapharmatabl. gastro-res. 25 mg x 30КХП
Diclofenac - Tchaikapharmatabl. gastro-res. 50 mg x 30КХП
Diclofenac 50 Stadatabl. gastro-res. 50 mg x 20; x 50; x 100КХП
Diclofenac Duo BMScaps. prolong 75 mg x 30КХП
Diclofenac Vramedgel 1% - 60 gКХП
Diclogenta Adipharmeye drops sol. - 5 mlКХП
Dicloralmouthwash 0,074% - 200 mlКХП
Dicynonesol. inj. 250 mg/2 ml x 4; x 20; x 100КХП
Dicynonetabl. 500 mg x 20; x 60КХП
Dienilletabl. film 2 mg/0,03 mg - 1 x 21; 3 x 21КХП
Diflazoncaps. 100 mg x 28КХП
Diflazoncaps. 150 mg x 1КХП
Diflazoncaps. 200 mgКХП
Diflazoncaps. 50 mg x 7КХП
Diflazonsol. inf. 2 mg/ml - 100 mlКХП
Diflucancaps. 150 mg x 1КХП
Diflucancaps. 50 mg x 7КХП
Diflucansol. inf. 2 mg/ml - 50 ml; 100 mlКХП
Diftetsusp. inj. amp. 0,5 ml (1 dose) x 50КХП
Diftetsusp. inj. amp. 0,5 ml (1 dose) x 50; susp. inj. vial 5 ml (10 doses) x 10; susp. inj. vial 10 ml (20 doses) x 10КХП
Diftetsusp. inj. vial 5 ml (10 doses) x 10; 10 ml (20 doses) x 10 КХП
Diftet without preservativessusp. inj. amp. 0,5 ml (1 dose)КХП
Diftetkoksusp. inj. amp. 0,5 ml (1 dose) x 50; susp. inj. vial 5 ml (10 doses) x 10; susp. inj. vial 10 ml (20 doses) x 10КХП
Diftetkoksusp. inj. vial 5 ml (10 dose); 10 ml (20 dose)КХП
Diftetkok without preservativesusp. inj. amp. 0,5 ml (1dose) x 50КХП
Diglicaltabl. 80 mg x 60КХП
Digoxin NIHFItabl. 0,25 mg x 20; x 50КХП
Digoxin Richtertabl. 0,25 mg x 50КХП
Digoxin Richtertabl. 250 mcg x 50КХП
Digoxin Sopharmasol. inj./inf. 0,25 mg/ml - 2 ml x 10; x 100КХП
Digoxin Sopharmatabl. 0,25 mg x 20; x 50КХП
Dilacorsol. inj. 0,250 mg/2 ml x 6КХП
Dilatrendtabl. 12,5 mg x 28КХП
Dilatrendtabl. 25 mg x 28КХП
Dilatrendtabl. 6,25 mg x 28КХП
Dilceren Pro Infusionesol. inf. 10 mg/50 mlКХП
Diltiazem 90 Retardtabl. prolong 90 mg x 50КХП
Diltiazem Actavistabl. 60 mg x 10; x 50КХП
Diltiazem Actavistabl. prolong 90 mg x 50КХП
Diltiazem Sopharmatabl. 60 mg x 50КХП
Diltiazem-Tchaikapharmatabl. prolong 60 mg x 50КХП
Diltiazem-Tchaikapharmatabl. prolong 90 mg x 50КХП
Dilzem 25 mg Parenteralpowd. inj. 25 mg x 5 + solv. 5 ml x 5КХП
Dimenhydrinattabl. 50 mg x 25; x 30КХП
Dimenhydrinat Actavistabl. 50 mg x 25; x 30КХП
Dimexsyr. 125 mlКХП
Diokettabl. 600 mg x 30КХП
Diovantabl. film 160 mg x 14; x 28КХП
Diovantabl. film 320 mg x 14; x 28; x 56КХП
Diovantabl. film 40 mg x 14; x 28; x 280КХП
Diovantabl. film 80 mg x 14; x 28КХП
Dipeptivenconc. inf. 200 mg/ml - 50 ml x 1; x 10; 100 ml x 1; x 10КХП
Dipherelinepowd. inj. 0,1 mg + solv. x 7КХП
Diphereline S.R.powd. inj. 11,25 mg + solv. 2 mlКХП
Diphereline S.R.powd. inj. 3,75 mg + solv. x 1КХП
Diprivan 1%emul. inj./inf. 10 mg/ml - 20 ml x 5 ampules; 50 ml x 1 vial; 20 ml; 50 ml x 1 pre-filled syr.КХП
Diprogentacream - 15 g; 30 gКХП
Diprogentaoint. - 15 g; 30 gКХП
Diprophossusp. inj. 2 mg + 5 mg/ml - 1 ml x 5КХП
Diprosaliccut. sol. - 30 mlКХП
Diprosalicoint. 15 gКХП
Diprosonecream 0,05% - 15 g; 30 gКХП
Diprosoneoint. 0,05% - 15 g; 30 gКХП
Dironormtabl. x 30КХП
Dirotontabl. 10 mg x 28КХП
Dirotontabl. 2,5 mg x 28КХП
Dirotontabl. 20 mg x 28КХП
Dirotontabl. 5 mg x 28КХП
Disaluniltabl. 25 mg x 30; x 50; x 100КХП
Disflatyldrops - 30 mlКХП
Disflatyltabl. chew. x 30; x 100КХП
Dispolantabl. film. 1 mg x 20; x 28; x 30; x 50; x 84; x 98; x 100; x 300КХП
Disportpowd. inj. 500 U x 1; x 2КХП
Diuretidintabl. x 50КХП
Dobutamin Adimedasol. inf. 5 mg/ml - 50 ml x 1КХП
Dobutamin Giulinipowd. inf. 250 mg x 1; x 10КХП
Dobutamin Solvay 250sol. inf. 250 mg - 50 ml x 1; x 5КХП
Docetaxconc. inf. 40 mg/ml 2 ml + solv. 6 mlКХП
Docetaxconc. inf. 40 mg/ml 0,5 ml + solv. 1,5 mlКХП
Docetax - 20conc. inf. + solv.КХП
Docetax - 80conc. inf. + solv.КХП
Doleniotabl. film 1178 mg x 30; x 90КХП
Dolforintrans. patch 100 mcg/h x 5; x 10; x 20КХП
Dolforintrans. patch 25 mcg/h x 5; x 10; x 20КХП
Dolforintrans. patch 50 mcg/h x 5; x 10; x 20КХП
Dolforintrans. patch 75 mcg/h x 5; x 10; x 20КХП
Dolgit Creamcream 5% - 50g; 100gКХП
Dolicoccil 1 000pillules - doses x 5КХП
Doloproctcream x 10 g; x 15 g; x 30 g; x 50 gКХП
Doloproctsupp. x 5; x 6; x 10; x 12КХП
Doltardtabl. prolong 10 mg x 20; x 100КХП
Doltardtabl. prolong 60 mg x 20; x 100КХП
Donapowd. sol. 1 500 mg x 20КХП
Donecepttabl. film. 10 mg x 28; x 30КХП
Donecepttabl. film. 5 mg x 28; x 30КХП
Donepezil Genericontabl. film 10 mg x 7; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 98; x 100; x 120КХП
Donepezil Genericontabl. film 5 mg x 7; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 98; x 100; x 120КХП
Donepezil LPHtabl. film. 5 mg x 14; x 28; x 42; x 56; x 84; x 98; x 112КХП
Donepezil Synthontabl. film 10 mg x 10; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 98; x 100; x 120КХП
Donepezil Synthontabl. film 5 mg x 7; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 98; x 100; x 120КХП
Dopamin 1%conc. inf. 10 mg/ml - 5 ml x 10КХП
Dopamin 4%conc. inf. 40 mg/ml - 5 ml x 10КХП
Dopamin Solvayconc. inf. 20 mg/ml - 10 ml x 5КХП
Dopamin Solvay 200conc. inf. 20 mg/ml - 10 ml x 5КХП
Dopamin WZFconc. inf. 40 mg/ml - 5 ml x 10КХП
Dopamine Pierre Fabre 200sol. inf. 40 mg/ml - 5 ml x 20КХП
Dopamine Pierre Fabre 50sol. inf. 5 mg/ml - 10 ml x 50КХП
Dopegyttabl. 250 mg x 50КХП
Doppelherz Energie-Tonikum Noral sol. - 20 ml; 250 ml; 500 ml; 750 ml; 1 000 mlКХП
Dormicumsol. inj. 1 mg/ml - 5 ml x 10КХП
Dormicumsol. inj. 15 mg/3 ml x 10КХП
Dormicumsol. inj. 5 mg/5 ml - 3 ml x 5; x 10КХП
Dormicumtabl. 7,5 mg x 10КХП
Dormikindtabl. x 150КХП
Dormiplanttabl. coat. x 50; x 100КХП
Dormofolemul. inj. 10 mg/ml - 20 ml x 5КХП
Dorzopt Adipharmeye drop. sol. 2% - 5 mlКХП
Dostinextabl. 0,5 mg x 2; x 8КХП
Doturcaps. 100 mg x 6; x 10; x 100КХП
Doxat 100caps. 100 mg x 10; x 100КХП
Doxazosin AL 1tabl. 1 mg x 20; x 100КХП
Doxazosin AL 2tabl. 2 mg x 20; x 100КХП
Doxazosin AL 4tabl. 4 mg x 20; x 100КХП
Doxazosin Hexaltabl. 2 mg x 20; x 50; x 100КХП
Doxazosin Hexaltabl. 4 mg x 20; x 50КХП
Doxazosin Stada 1tabl. 1,21 mg x 20; x 50; x 100КХП
Doxazosin Stada 4tabl. 4,85 mg x 20; x 50; x 100КХП
Doxiproctoint. - 30 gКХП
Doxiproctoint. 40 mg/20 mg - 30 gКХП
Doxiproctsupp. x 10КХП
Doxiproct Plusoint. 40 mg/20 mg/ 250 mg - 20 gКХП
Doxiproct Plussupp. x 8КХП
Doxium 500caps. 500 mg x 30; x 60КХП
Doxorubicin Ebeweconc. inf. 2 mg/ml - 5 ml; 25 mlКХП
Doxorubicin Stadasol. inj. 2 mg/ml - 5 ml; 25 ml; 75 mlКХП
Doxorubicin-Tevapowd. inj. 10 mgКХП
Doxorubicin-Tevapowd. inj. 50 mgКХП
Doxycyclin Stadatabl. disp. 100 mg x 6; x 10; x 20КХП
Dozonetabl. 2 mg x 30КХП
Dozonetabl. 4 mg x 20КХП
Dr. Theiss Anisolcaps. 100 mgКХП
Dr. Theiss Grippetropfendrops - 30 mlКХП
Dr. Theiss Hustentropfendrops. 30 mlКХП
Dr. Theiss Nova Figuradrops - 50 ml x 1КХП
Dr. Theiss Spitzwegerich Hustensaftsyr. - 100 ml; 250 mlКХП
Dr.Theiss Angi Septloz. x 12КХП
Dr.Theiss Echinacea Forteoral drops sol - 50 ml; 100 mlКХП
Dr.Theiss Rheumatikcream - 100 g; 40 gКХП
Dr.Theiss Venen Gelgel - 100 mlКХП
Dried Factor VIII Fraction, 8 Ypowd. inj.КХП
Driptane 5 mgtabl. 5 mg x 30; x 60КХП
Dro spazsol. inj. 20 mg/ml - 2 ml x 10КХП
Dro spaztabl. 40 mg x 20КХП
Drosunaltabl. coat. 50 mg x 30КХП
Droxcefcaps. 500 mg x 10КХП
Drytec2,5 - 100 GBqКХП
Dulcamara-Homaccordoral drops sol - 30 mlКХП
Dulcolaxtabl. gastro-res. 5 mg x 30КХП
Dulcolax Picooral drops sol. 7,5 mg/ml x 15; x 30КХП
Duodopaintestinal gel 20 mg/5 mg/ml - 100 ml x 7КХП
Duomox 1 000tabl. disp. 1 000 mg x 20КХП
Duomox 250tabl. disp. 250 mg x 20КХП
Duomox 375tabl. disp. 375 mg x 20КХП
Duomox 500tabl. disp. 500 mg x 20КХП
Duomox 750tabl. disp. 750 mg x 20КХП
DuoTravdrops eye sol. - 2,5 ml x 1; x 3; x 6КХП
Duphalacsyr. 67 g/100 ml - 200 ml; - 300 ml; - 500 ml; 15 ml x 10КХП
Duphalacsyr. sachet 667 g/1 000 ml x 15 mlКХП
Duphalacsyr. vial 667 g/1 000 ml x 200 ml; x 300 ml; x 500 mlКХП
Duphastontabl. film 10 mg x 20КХП
Duracefcaps. 500 mg x 12КХП
Duracefpowd. 250 mg/5 ml - 60 ml; 100 mlКХП
Duracefpowd. 500 mg/5 ml - 60 ml; 100 mlКХП
Duraceftabl. disp. 1 g x 10КХП
Durogesicpatch 100 mcg/h x 5КХП
Durogesicpatch 25 mcg/h x 5КХП
Durogesicpatch 50 mcg/h x 5КХП
Durogesicpatch 75 mcg/h x 5КХП
Durogesicpatch transderm. 100 mcg/h x 5КХП
Durogesicpatch transderm. 25 mcg/h x 5КХП
Durogesicpatch transderm. 50 mcg/h x 5КХП
Durogesicpatch transderm. 75 mcg/h x 5КХП
Durogesicplast. x 5КХП
Dusodrilcaps. 100 mg x 20КХП
Dusodriltabl. prolong 200 mg x 20КХП
Dusopharmtabl. film 50 mg x 30КХП
Duspatalincaps. prolong 200 mg x 30КХП
Duspatalintabl. coat. 135 mg x 30КХП
Dynastatpowd. inj. 20 mg + solv. 1 ml x 1; x 3; x 5КХП
Dynastatpowd. inj. 20 mg x 10КХП
Dynastatpowd. inj. 40 mg + solv. 2 ml x 1; x 3; x 5КХП
Dynastatpowd. inj. 40 mg x 10КХП
Dysportpowd. inj. 500 U vial x 1; x 2КХП[назад]
Фирмите-производители са повишили 4 пъти цените на лекарствата за последните 12 години

Фирмите-производители са повишили 4 пъти цените на лекарствата за последните 12 години

Нараснал е делът на оригиналните лекарства (18.1% през 2009 г. срещу 20.0% през 2010 г.), което обяснява защо фармацевтичните фирми не желаят в България да се въведе генерично изписване на лекарствата (не по търговски, а по международни непатентовани наим

Болница ”Св. Екатерина” с нов компютърен томограф

Болница ”Св. Екатерина” с нов компютърен томограф

УНСБАЛ "Света Екатерина" ЕАД ще разполага с нов компютърен томограф, съобщиха от лечебното заведение

Зайци, пингвини и панди в Педиатрична аптека Ерудита! Рай на инхалаторите с детска форма

Зайци, пингвини и панди в Педиатрична аптека Ерудита! Рай на инхалаторите с детска форма

Според правилата на завода ПИК/PIC, всяка година се осъвременява дизайна на някоя от машините за инхалации в домашни условия

Система за събиране на урина при мъже с инконтиненция Урокс/UROX

Система за събиране на урина при мъже с инконтиненция Урокс/UROX

Използва се от мъже на висши управленски постове - политици, висши чиновници, топ мениджъри


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.