Регистър на лекарствените продукти - начална буква D
Новини

източник: изпълнителна агенция по лекарствата

актуално към: 14.11.2009

легенда:

кхп - кратка характеристика на препарата

 

dacarbazinpowd. inj. 200 mg x 10кхп
dacarbazin lachema 100powd. inj./inf. 100 mg x 10кхп
dacarbazin lachema 200powd. inj./inf. 200 mg x 10кхп
daivobetoint - 50 mcg/0,5 mg/g - 3 g; 15 g; 30 g; 60 g; 100 g; 120 gкхп
daivonexcream 50 mcg/g x 30 gкхп
daivonexoint. 50 mcg/g x 30 gкхп
daivonexscalp sol. 50 mcg/g x 30 mlкхп
daktacortcream 10 mg/20 mg/g x 15 gкхп
daktarinoral gel 20 mg/g x 40кхп
dalacincream vag. 2% - 40 gкхп
dalacin ccaps. 150 mg x 16; x 100кхп
dalacin ccaps. 300 mg x 16; x 100кхп
dalacin cgran. 75 mg/5 ml - 80 ml x 1кхп
dalacin csol. inj. 150 mg/ml - 2 ml x 1; x 10; 4 ml x 1; x 10кхп
dalacin tsol. 10 mg/ml - 30 ml x 1кхп
daleronsusp. 120 mg/5 ml - 100 mlкхп
dalerontabl. 500 mg x 12кхп
daleron cold 3tabl. film 325 mg/ 30mg/ 15 mg x 12; x 24кхп
dalsantabl. film-coat. 10 mg x 28кхп
dalsantabl. film-coat. 20 mg x 28кхп
dalsantabl. film-coat. 40 mg x 28кхп
darobtabl. 160 mg x 20; x 50кхп
darobtabl. 80 mg x 20; x 50кхп
darrowsol. inf. x 500 mlкхп
darvalidoltabl. subling. 60 mg x 6; ? 10; ? 12; ? 20; ? 100кхп
davercingel 2,5% - 30 gкхп
dayruntabl. film 600 mg x 6; x 10; x 20; x 30; x 60; x 100кхп
dc - bar - milvepowd. 90 gкхп
dc-bar-milvepowd. 100 gкхп
de - noltabl. 120 mg x 8кхп
deanxittabl. coat. 0,5 mg/10 mg x 100кхп
deanxittabl. coat. x 100кхп
deavitdrops - 10 mlкхп
decapeptyl 0,1 mgsol. inj. 0,1 mg/ml x 7; x 28 (pre-filled syr.)кхп
decapeptyl 0,5 mgsol. inj. 0,5 mg/ml x 7 (pre-filled syr.)кхп
decapeptyl depotpowd. inj. 172 mg + solv. pre-filled syr. 1 mlкхп
decapeptyl depotpowd. sol. inj. 3,75 mg + solv. 1 mlкхп
deep heat rubcream - 35 g; 67 gкхп
deep heat sprayspray cut. - 150 mlкхп
deep reliefgel - 50 gкхп
deflamoloint. - 18 g; 600 gкхп
degansol. inj. 10 mg/2 ml x 50кхп
degantabl. 10 mg x 40кхп
dehydratin neotabl. 25 mg x 20кхп
dehydrocortisontabl. 5 mg x 60кхп
demephansyr - 100 ml x 1кхп
de-noltabl. film 120 mg x 40кхп
dentinoxgel 150 mg/3,4 mg/3,2 mg/gкхп
dentinox gel ngel - 10 gкхп
dentokindtabl. x 150кхп
depakinepowd. inj./inf. 400 mg + solv. x 4кхп
depakinesyr. 57,64 g/ml - 150 mlкхп
depakinetabl. gastro-res. 200 mg x 40кхп
depakinetabl. gastro-res. 500 mg x 40кхп
depakine chronotabl. depot 300 mg x 100кхп
depakine chronotabl. prolong 500 mg x 30кхп
depakine chronospheregran. modif. 1 000 mg x 30; x 50кхп
depakine chronospheregran. modif. 100 mg x 30; x 50кхп
depakine chronospheregran. modif. 250 mg x 30; x 50кхп
depakine chronospheregran. modif. 500 mg x 30; x 50кхп
depo-medrolsusp. inj. 40 mg/ml - 1 ml; 2 mlкхп
depo-medrol with lidocainesusp. inj. - 1 ml; 2 mlкхп
depoxattabl. film. 20 mg x 30кхп
deprexetincaps. 20 mg x 30кхп
deprexitcaps. 20 mg x 20кхп
deprexortabl. 37,5 mg x 30; x 60кхп
deprexortabl. 75 mg x 30; x 60кхп
deprexor ercaps. prolong. 150 mg x 10кхп
deprexor ercaps. prolong. 75 mg x 10кхп
dercinpowd. inf. 1 g - 50 ml x 1кхп
dercinpowd. inf. 200 mg - 10 ml x 1кхп
dermatolpowd. 5 g кхп
dermazincream 1% - 50 gкхп
dermestril 100patch x 8кхп
dermestril 25patch x 8кхп
dermestril 50patch x 8кхп
dermestril septem 25patch ? 4; x 12кхп
dermestril septem 50patch ? 4; x 12кхп
dermestril septem 75patch ? 4; x 12кхп
dermocortcream 0,1% - 15 gкхп
dermocortoint. 0,1% - 15 gкхп
dermodrin ointmentoint. 20 mg/g - 20 g; 50 g; 100 gкхп
dermovatecream 0,05% - 100 gкхп
dermovateoint. 0,05% - 25 gкхп
desferalpowd. inj. 0,5 g x 10кхп
desferalpowd. inj. 500 mg x 10кхп
detralextabl. film 500 mg x 30; x 60кхп
detrusitoltabl. film 1 mg x 28; x 56кхп
detrusitoltabl. film 2 mg x 28; x 56кхп
detrusitol srtabl. prolong 2 mg x 7; x 14; x 28; x 49; x 84; x 30; x 90; x 100кхп
detrusitol srtabl. prolong 4 mg x 7; x 14; x 28; x 49; x 84; x 30; x 90; x 100кхп
dex - tobrindrops eye - 5 mlкхп
dexagelgel eye 0,75 % - 5 gкхп
dexagelgel eye 0,985 mg/g - 5 gкхп
dexamethason krkasol. inj. 4 mg/ml x 25кхп
dexamethasone adipharmeye drops susp. 10 ml x 1 кхп
dexamethasone sopharmasol. inj. 4 mg/ml - 1 ml; 2 ml x 2; x 10; x 100кхп
dexamethasone sopharmasol. inj. 8 mg/ml - 5 ml x 2; x 10; x 50кхп
dexapolcortspray cut. 0,15 mg/ml - 30 ml; 55 mlкхп
dexavensol. inj. 4 mg/ml - 1 ml; 2 ml x 10кхп
dexofen tabl. film 25 mg x 10; x 30; x 50кхп
dexofen injectsol. inj. 50 mg/2 ml x 5; x 10; x 50кхп
dexonmeshкхп
dexon iisynthetic absorbable surgical suturesкхп
dexon ssynthetic absorbable surgical suturesкхп
dextrosesol. inf. 10% x 250 ml; x 500 mlкхп
dextrosesol. inf. 20% x 250 ml; x 500 mlкхп
dextrosesol. inf. 5% x 250 ml; x 500 mlкхп
dhc continustabl. modif. 60 mg x 56кхп
dhc continustabl. modif. 90 mg x 56кхп
diabtabl. 80 mg x 60кхп
diabenyl - rhinexdrops nas. - 10 mlкхп
diabrezidetabl. 80 mg x 40кхп
dialgin 1 000 mgpowd. x 20кхп
dialgin 500 mgpowd. x 20кхп
diane 35tabl. coat. x 1; x 3кхп
dianeal pd1 glucosesol. p. dial. - 500 ml x 1; x 20; 750 ml x 1; x 15; 1 000 ml x 1; x 10; 1 500 ml x 1; x 6; 2 000 ml x 1; x 5; 2 500 ml x 1; x 4; 3 000 ml x 1; x 3кхп
dianeal pd1 glucosesol. p. dial. 2,27% w/v/22,7 mg/ml - 500 ml x 1; x 20; 750 ml x 1; x 15; 1 000 ml x 1; x 10; 1 500 ml x 1; x 6 кхп
dianeal pd1 glucosesol. p. dial. 3,86% w/v/38,6 mg/ml - 500 ml x 1; x 20; 750 ml x 1; x 15; 1 000 ml x 1; x 10; 1 500 ml x 1; x 6; 2 000 ml x 1; x 5; 2 500 ml x 1; x 4; 3 000 ml x 1; x 3кхп
dianeal pd4 glucosesol. p. dial. 1,36% w/v/13,6 mg/ml - 1 000 ml; 1 500 ml; 2 000 ml; 2 500 ml; 3 000 ml; 5 000 mlкхп
dianeal pd4 glucosesol. p. dial. 2,27% w/v/22,7 mg/ml - 1 000 ml; 1 500 ml; 2 000 ml; 2 500 ml; 3 000 ml; 5 000 mlкхп
dianeal pd4 glucosesol. p. dial. 3,86% w/v/38,6 mg/ml - 1 000 ml; 1 500 ml; 2 000 ml; 2 500 ml; 3 000 ml; 5 000 mlкхп
diapreltabl. x 60кхп
diaprel mrtabl. modif. 30 mg x 60кхп
diazepam actavistabl. 10 mg x 20кхп
diazepam actavistabl. 5 mg x 20кхп
diazepam sopharmasol. inj. 5 mg/ml - 2 ml x 10; x 100кхп
dibiglimtabl. 1 mg x 30кхп
dibiglimtabl. 2 mg x 30кхп
dibiglimtabl. 3 mg x 30кхп
dibiglimtabl. 4 mg x 30кхп
dicaindrops 5 mg/ml - 10 mlкхп
diceteltabl. film 50 mg x 20кхп
diclacgel 1% - 50 g; 100 gкхп
diclacsol. inj. 75 mg/3 ml x 1; x 5кхп
diclac 150 idtabl. modif. 150 mg x 10; x 20; x 50; x 100кхп
diclac 5%gel - 50 mg/g - 50 g; 100 gкхп
diclac 75 idtabl. modif. 75 mg x 10; x 20; x 50; x 100кхп
diclac acutegel 1% - 50 g; 100 gкхп
diclac retardtabl. modif. 100 mg x 20; x 50; x 100кхп
diclofenac - tchaikapharmatabl. gastro-res. 25 mg x 30кхп
diclofenac - tchaikapharmatabl. gastro-res. 50 mg x 30кхп
diclofenac 50 stadatabl. gastro-res. 50 mg x 20; x 50; x 100кхп
diclofenac duo bmscaps. prolong 75 mg x 30кхп
diclofenac vramedgel 1% - 60 gкхп
diclogenta adipharmeye drops sol. - 5 mlкхп
dicloralmouthwash 0,074% - 200 mlкхп
dicynonesol. inj. 250 mg/2 ml x 4; x 20; x 100кхп
dicynonetabl. 500 mg x 20; x 60кхп
dienilletabl. film 2 mg/0,03 mg - 1 x 21; 3 x 21кхп
diflazoncaps. 100 mg x 28кхп
diflazoncaps. 150 mg x 1кхп
diflazoncaps. 200 mgкхп
diflazoncaps. 50 mg x 7кхп
diflazonsol. inf. 2 mg/ml - 100 mlкхп
diflucancaps. 150 mg x 1кхп
diflucancaps. 50 mg x 7кхп
diflucansol. inf. 2 mg/ml - 50 ml; 100 mlкхп
diftetsusp. inj. amp. 0,5 ml (1 dose) x 50кхп
diftetsusp. inj. amp. 0,5 ml (1 dose) x 50; susp. inj. vial 5 ml (10 doses) x 10; susp. inj. vial 10 ml (20 doses) x 10кхп
diftetsusp. inj. vial 5 ml (10 doses) x 10; 10 ml (20 doses) x 10 кхп
diftet without preservativessusp. inj. amp. 0,5 ml (1 dose)кхп
diftetkoksusp. inj. amp. 0,5 ml (1 dose) x 50; susp. inj. vial 5 ml (10 doses) x 10; susp. inj. vial 10 ml (20 doses) x 10кхп
diftetkoksusp. inj. vial 5 ml (10 dose); 10 ml (20 dose)кхп
diftetkok without preservativesusp. inj. amp. 0,5 ml (1dose) x 50кхп
diglicaltabl. 80 mg x 60кхп
digoxin nihfitabl. 0,25 mg x 20; x 50кхп
digoxin richtertabl. 0,25 mg x 50кхп
digoxin richtertabl. 250 mcg x 50кхп
digoxin sopharmasol. inj./inf. 0,25 mg/ml - 2 ml x 10; x 100кхп
digoxin sopharmatabl. 0,25 mg x 20; x 50кхп
dilacorsol. inj. 0,250 mg/2 ml x 6кхп
dilatrendtabl. 12,5 mg x 28кхп
dilatrendtabl. 25 mg x 28кхп
dilatrendtabl. 6,25 mg x 28кхп
dilceren pro infusionesol. inf. 10 mg/50 mlкхп
diltiazem 90 retardtabl. prolong 90 mg x 50кхп
diltiazem actavistabl. 60 mg x 10; x 50кхп
diltiazem actavistabl. prolong 90 mg x 50кхп
diltiazem sopharmatabl. 60 mg x 50кхп
diltiazem-tchaikapharmatabl. prolong 60 mg x 50кхп
diltiazem-tchaikapharmatabl. prolong 90 mg x 50кхп
dilzem 25 mg parenteralpowd. inj. 25 mg x 5 + solv. 5 ml x 5кхп
dimenhydrinattabl. 50 mg x 25; x 30кхп
dimenhydrinat actavistabl. 50 mg x 25; x 30кхп
dimexsyr. 125 mlкхп
diokettabl. 600 mg x 30кхп
diovantabl. film 160 mg x 14; x 28кхп
diovantabl. film 320 mg x 14; x 28; x 56кхп
diovantabl. film 40 mg x 14; x 28; x 280кхп
diovantabl. film 80 mg x 14; x 28кхп
dipeptivenconc. inf. 200 mg/ml - 50 ml x 1; x 10; 100 ml x 1; x 10кхп
dipherelinepowd. inj. 0,1 mg + solv. x 7кхп
diphereline s.r.powd. inj. 11,25 mg + solv. 2 mlкхп
diphereline s.r.powd. inj. 3,75 mg + solv. x 1кхп
diprivan 1%emul. inj./inf. 10 mg/ml - 20 ml x 5 ampules; 50 ml x 1 vial; 20 ml; 50 ml x 1 pre-filled syr.кхп
diprogentacream - 15 g; 30 gкхп
diprogentaoint. - 15 g; 30 gкхп
diprophossusp. inj. 2 mg + 5 mg/ml - 1 ml x 5кхп
diprosaliccut. sol. - 30 mlкхп
diprosalicoint. 15 gкхп
diprosonecream 0,05% - 15 g; 30 gкхп
diprosoneoint. 0,05% - 15 g; 30 gкхп
dironormtabl. x 30кхп
dirotontabl. 10 mg x 28кхп
dirotontabl. 2,5 mg x 28кхп
dirotontabl. 20 mg x 28кхп
dirotontabl. 5 mg x 28кхп
disaluniltabl. 25 mg x 30; x 50; x 100кхп
disflatyldrops - 30 mlкхп
disflatyltabl. chew. x 30; x 100кхп
dispolantabl. film. 1 mg x 20; x 28; x 30; x 50; x 84; x 98; x 100; x 300кхп
disportpowd. inj. 500 u x 1; x 2кхп
diuretidintabl. x 50кхп
dobutamin adimedasol. inf. 5 mg/ml - 50 ml x 1кхп
dobutamin giulinipowd. inf. 250 mg x 1; x 10кхп
dobutamin solvay 250sol. inf. 250 mg - 50 ml x 1; x 5кхп
docetaxconc. inf. 40 mg/ml 2 ml + solv. 6 mlкхп
docetaxconc. inf. 40 mg/ml 0,5 ml + solv. 1,5 mlкхп
docetax - 20conc. inf. + solv.кхп
docetax - 80conc. inf. + solv.кхп
doleniotabl. film 1178 mg x 30; x 90кхп
dolforintrans. patch 100 mcg/h x 5; x 10; x 20кхп
dolforintrans. patch 25 mcg/h x 5; x 10; x 20кхп
dolforintrans. patch 50 mcg/h x 5; x 10; x 20кхп
dolforintrans. patch 75 mcg/h x 5; x 10; x 20кхп
dolgit creamcream 5% - 50g; 100gкхп
dolicoccil 1 000pillules - doses x 5кхп
doloproctcream x 10 g; x 15 g; x 30 g; x 50 gкхп
doloproctsupp. x 5; x 6; x 10; x 12кхп
doltardtabl. prolong 10 mg x 20; x 100кхп
doltardtabl. prolong 60 mg x 20; x 100кхп
donapowd. sol. 1 500 mg x 20кхп
donecepttabl. film. 10 mg x 28; x 30кхп
donecepttabl. film. 5 mg x 28; x 30кхп
donepezil genericontabl. film 10 mg x 7; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 98; x 100; x 120кхп
donepezil genericontabl. film 5 mg x 7; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 98; x 100; x 120кхп
donepezil lphtabl. film. 5 mg x 14; x 28; x 42; x 56; x 84; x 98; x 112кхп
donepezil synthontabl. film 10 mg x 10; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 98; x 100; x 120кхп
donepezil synthontabl. film 5 mg x 7; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 98; x 100; x 120кхп
dopamin 1%conc. inf. 10 mg/ml - 5 ml x 10кхп
dopamin 4%conc. inf. 40 mg/ml - 5 ml x 10кхп
dopamin solvayconc. inf. 20 mg/ml - 10 ml x 5кхп
dopamin solvay 200conc. inf. 20 mg/ml - 10 ml x 5кхп
dopamin wzfconc. inf. 40 mg/ml - 5 ml x 10кхп
dopamine pierre fabre 200sol. inf. 40 mg/ml - 5 ml x 20кхп
dopamine pierre fabre 50sol. inf. 5 mg/ml - 10 ml x 50кхп
dopegyttabl. 250 mg x 50кхп
doppelherz energie-tonikum noral sol. - 20 ml; 250 ml; 500 ml; 750 ml; 1 000 mlкхп
dormicumsol. inj. 1 mg/ml - 5 ml x 10кхп
dormicumsol. inj. 15 mg/3 ml x 10кхп
dormicumsol. inj. 5 mg/5 ml - 3 ml x 5; x 10кхп
dormicumtabl. 7,5 mg x 10кхп
dormikindtabl. x 150кхп
dormiplanttabl. coat. x 50; x 100кхп
dormofolemul. inj. 10 mg/ml - 20 ml x 5кхп
dorzopt adipharmeye drop. sol. 2% - 5 mlкхп
dostinextabl. 0,5 mg x 2; x 8кхп
doturcaps. 100 mg x 6; x 10; x 100кхп
doxat 100caps. 100 mg x 10; x 100кхп
doxazosin al 1tabl. 1 mg x 20; x 100кхп
doxazosin al 2tabl. 2 mg x 20; x 100кхп
doxazosin al 4tabl. 4 mg x 20; x 100кхп
doxazosin hexaltabl. 2 mg x 20; x 50; x 100кхп
doxazosin hexaltabl. 4 mg x 20; x 50кхп
doxazosin stada 1tabl. 1,21 mg x 20; x 50; x 100кхп
doxazosin stada 4tabl. 4,85 mg x 20; x 50; x 100кхп
doxiproctoint. - 30 gкхп
doxiproctoint. 40 mg/20 mg - 30 gкхп
doxiproctsupp. x 10кхп
doxiproct plusoint. 40 mg/20 mg/ 250 mg - 20 gкхп
doxiproct plussupp. x 8кхп
doxium 500caps. 500 mg x 30; x 60кхп
doxorubicin ebeweconc. inf. 2 mg/ml - 5 ml; 25 mlкхп
doxorubicin stadasol. inj. 2 mg/ml - 5 ml; 25 ml; 75 mlкхп
doxorubicin-tevapowd. inj. 10 mgкхп
doxorubicin-tevapowd. inj. 50 mgкхп
doxycyclin stadatabl. disp. 100 mg x 6; x 10; x 20кхп
dozonetabl. 2 mg x 30кхп
dozonetabl. 4 mg x 20кхп
dr. theiss anisolcaps. 100 mgкхп
dr. theiss grippetropfendrops - 30 mlкхп
dr. theiss hustentropfendrops. 30 mlкхп
dr. theiss nova figuradrops - 50 ml x 12023d.pdf">кхп
dr. theiss spitzwegerich hustensaftsyr. - 100 ml; 250 mlкхп
dr.theiss angi septloz. x 12кхп
dr.theiss echinacea forteoral drops sol - 50 ml; 100 mlкхп
dr.theiss rheumatikcream - 100 g; 40 gкхп
dr.theiss venen gelgel - 100 mlкхп
dried factor viii fraction, 8 ypowd. inj.кхп
driptane 5 mgtabl. 5 mg x 30; x 60кхп
dro spazsol. inj. 20 mg/ml - 2 ml x 10кхп
dro spaztabl. 40 mg x 20кхп
drosunaltabl. coat. 50 mg x 30кхп
droxcefcaps. 500 mg x 10кхп
drytec2,5 - 100 gbqкхп
dulcamara-homaccordoral drops sol - 30 mlкхп
dulcolaxtabl. gastro-res. 5 mg x 30кхп
dulcolax picooral drops sol. 7,5 mg/ml x 15; x 30кхп
duodopaintestinal gel 20 mg/5 mg/ml - 100 ml x 7кхп
duomox 1 000tabl. disp. 1 000 mg x 20кхп
duomox 250tabl. disp. 250 mg x 20кхп
duomox 375tabl. disp. 375 mg x 20кхп
duomox 500tabl. disp. 500 mg x 20кхп
duomox 750tabl. disp. 750 mg x 20кхп
duotravdrops eye sol. - 2,5 ml x 1; x 3; x 6кхп
duphalacsyr. 67 g/100 ml - 200 ml; - 300 ml; - 500 ml; 15 ml x 10кхп
duphalacsyr. sachet 667 g/1 000 ml x 15 mlкхп
duphalacsyr. vial 667 g/1 000 ml x 200 ml; x 300 ml; x 500 mlкхп
duphastontabl. film 10 mg x 20кхп
duracefcaps. 500 mg x 12кхп
duracefpowd. 250 mg/5 ml - 60 ml; 100 mlкхп
duracefpowd. 500 mg/5 ml - 60 ml; 100 mlкхп
duraceftabl. disp. 1 g x 10кхп
durogesicpatch 100 mcg/h x 5кхп
durogesicpatch 25 mcg/h x 5кхп
durogesicpatch 50 mcg/h x 5кхп
durogesicpatch 75 mcg/h x 5кхп
durogesicpatch transderm. 100 mcg/h x 5кхп
durogesicpatch transderm. 25 mcg/h x 5кхп
durogesicpatch transderm. 50 mcg/h x 5кхп
durogesicpatch transderm. 75 mcg/h x 5кхп
durogesicplast. x 5кхп
dusodrilcaps. 100 mg x 20кхп
dusodriltabl. prolong 200 mg x 20кхп
dusopharmtabl. film 50 mg x 30кхп
duspatalincaps. prolong 200 mg x 30кхп
duspatalintabl. coat. 135 mg x 30кхп
dynastatpowd. inj. 20 mg + solv. 1 ml x 1; x 3; x 5кхп
dynastatpowd. inj. 20 mg x 10кхп
dynastatpowd. inj. 40 mg + solv. 2 ml x 1; x 3; x 5кхп
dynastatpowd. inj. 40 mg x 10кхп
dysportpowd. inj. 500 u vial x 1; x 2кхп[назад]
Регаин/Regaine отпада от номенклатурата на лекарствата

Регаин/Regaine отпада от номенклатурата на лекарствата

Производителят Пфайзер го изтегли от пазара по икономически съображения

Нови еко-термометри замениха старите термометри с живак

Нови еко-термометри замениха старите термометри с живак

Галистанът е нетоксична сплав, която има същите термопроводни свойства, като живака

Промяна в цените на лекарства

Промяна в цените на лекарства

Списък на лекарствени продукти и хранителни добавки с повишени цени

Ксилометазолин/Xylomethazoline, Ваготил/Vagothyl и Бисептол/Biseptol отново на пазара в България!

Ксилометазолин/Xylomethazoline, Ваготил/Vagothyl и Бисептол/Biseptol отново на пазара в България!

Засега няма информация дали наличните количества ще са достатъчни за зимния сезон


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.