Ще получат ли пациентите по-добър достъп и качество на медицинските услуги?
Новини
30/07/2009
Ще получат ли пациентите по-добър достъп и качество на медицинските услуги
29 юли 2009 | 11:15 | БНТ, "Денят започва"
Божидар Нанев, министър на здравеопазването

Водещ: Сега казвам добро утро на новия министър на здравеопазването Божидар Нанев. Здравейте.
Божидар Нанев: Здравейте.
Водещ: Желая ви успех в началото, защото този сектор е особено важен за всички нас. Освен по мустаците, по друго приличате ли си, ще си приличате ли по друго с бившия министър?
Божидар Нанев: Интерес въпрос. Не мисля, че трябва да си приличаме или да се различаваме, важното е кой какво прави и какви намерения има да прави, какво има като стратегия за развитие, за управленска програма и т.н.
Водещ: Това, което постоянно присъстваше през всичките тези години в нашите предавания, е гаврата с онкоболните. Говоря за един перманентен недостиг, липса на лекарства. Можете ли още в началото да обещаете на тези хора, че няма да остане човек, болен от рак, който се нуждае от лекарство, без такова лекарство? Може ли това веднъж завинаги да се реши и да изчезне от фокуса на медиите като постоянна тема нерешена?
Божидар Нанев: Това наистина е една много сериозна тема и много чувствителна тема, тъй като става въпрос за болни, които наистина са в трудно и социално положение и, така, с неясна прогноза в някои от случаите за изхода от тяхното заболяване.
Водещ: И от лечимо става много често нелечимо, защото не започва лечение навреме. Има определено количество и то не стига за всички.
Божидар Нанев: Определено е така. Досега не е имало достатъчно средства най-вероятно, с които да се закупят всички необходими лекарства, които са необходими са онкоболните. Но аз бих поставил въпроса и малко по друг начин. Лечението на онкоболните, за тези лекарства, за които става въпрос и за които се акцентира обикновено, това са последните етапи от лечението. Ние би трябвало да разгледаме малко по по-различен начин лечението на онкоболните, въобще принципа на лечение в онкологията. Там лечението е комплексно. Там при прогнозиране на самите необходими средства трябва да се обърне внимание не само за лечение с препарати като химиотерапевтици или други
Водещ: По-рано да се хваща заболяването, по-навреме - това е ясно, но тези, които са на етап, на този въпрос ми отговорете. Можете ли да обещаете, че няма да има хора, които се нуждаят от лекарство и да го нямат? Това е най-важното.
Божидар Нанев: Това, което мога да обещая, е, че ще бъде направено всичко възможно тези бюджети, които са необходими, да бъдат разгледани, да бъде направен регистър за онкологично болните и да може предварително да се планират средствата, необходими за тях. При всички случаи такива разчети ще бъдат направени. Но за мене е много важен въпроса да се постави, както започнах в началото. Комплексното лечение при онкоболните започва още с ранната диагноза. Там превенцията по-скоро, ранното диагностициране, оперативното лечение, лъчетерапията, хормонотерапията, имунохистохимията. Нали, това са неща, които са необходими да бъдат комплексно решени, не проблемът да се поставя непременно в един аспект. За мен това е един акцент, който неправилно се поставя.
Водещ: Но поради липсата на тази комплексност, за която говорите, накрая се стига дотам. Затова са важни лекарствата и за други хронични заболявания. Много препарати, които минават по закон за безплатни, около 200 четох за пациенти, които са болни от епилепсия, шизофрения, астма, паркинсон, в крайна сметка трябва да ги доплащат, но ще са безплатни. Това ще спре ли?
Божидар Нанев: Това, което трябва да се плаща по т.нар. реинбурсен списък, или това, което трябва да се доплаща с публичен ресурс, трябва да се разгледа с какъв капацитет разполага. Трябва да се определят лекарства и списъци, които да може да се определи в каква степен ще покрият различните видове медикаменти. И при всички случаи не можем да си позволим да плащаме скъпи лекарства. Трябва да се плащат лекарства, които са достъпни. По цял свят е така.
Водещ: Стига да ги зареждат, фирмите да играят с тези евтини лекарства и да ги доставят.
Божидар Нанев: Разбира се. С обществения ресурс се плаща това, което е достъпно. Това, което е скъпо, на може да бъде платено с обществен ресурс. Знаете...
Водещ: Но ако се нуждае от скъпото?
Божидар Нанев: Ако се нуждае от скъпото, ще бъде търсено решение, разбира се, откъде да се намери. Има различни програми, които са свързани с международно участие, с програми, които са специализирани за отделни заболявания. Там ще се търсят решения за тези...
Водещ: Ще преразгледате ли позитивния списък? Всъщност комисията, която...
Божидар Нанев: При всички случаи има нужда от известна преоценка на позитивния списък – да се прецени кое е подходящо да остане и кое е подходящо да бъде извадено от този списък.
Водещ: Някакво хапче, скъпо, за отслабване четох, че имало.
Божидар Нанев: Разбира се, такива неща не може да има в позитивния списък, както и разтвори, които са предназначени за болнично лечение, за вливания не могат да съществуват в списък, където са за домашно лечение. Но пак казвам, проблемът за начините на лечение трябва да се разглежда наистина комплексно - да се започне от профилактиката, да се започне от ранното диагностициране, защото там е икономията на средства. Тогава ако направим добра координация, ако направим така, че успяваме рано да диагностицираме, да лекуваме в ранни стадии, тогава и разходите за здравеопазване могат да бъдат по-ефективни, т.е. да бъдат правилно разпределени на различните етапи на лечение.
Водещ: Ще преразгледате ли всички търгове – договори, сключвани от съответните комисии в здравното министерство, защото от години се говори, че това е една хранителна верига, от която забогатяват чиновници, корумпират се членове на комисии, които определят доставчика и в общи линии по веригата изтичат много пари. Ще преразгледате ли всички договори за скъпоструващи медикаменти?
Божидар Нанев: Всички договори ще бъдат преразгледани. Там, където има съмнения за корупционни практики или съмнения за изтичане на пари, разбира се, ще бъдат ревизирани.
Водещ: Имате ли вече съмнения или данни, които ви подадоха още в първия ден за неща, които трябва да разлистите, папки, които трябва отворите?
Божидар Нанев: Данни точно за определени търгове нямаме, но в момента се прави проверка.
Водещ: На какво се прави проверка?
Божидар Нанев: В момента се прави проверка на това какви видове търгове е имало и какви средства са изразходвани и дали ефективно са изразходвани тези средства.
Водещ: Нещо притесни ли ви от това, което като първо четене виждате ?
Божидар Нанев: Все още не мога да дам отговор. Все пак днес...
Водещ: Колко време назад е проверката?
Божидар Нанев: ...е вторият ден, откакто сме положили клетва.
Водещ: А колко време назад ще се проверява? Тия, които са действащи в момента договори, или такива, които са изтекли?
Божидар Нанев: Тези, които са сключени тази година.
Водещ: Новите договори. Един милион българи без здравни осигуровки. Този проблем може ли да се реши, или просто трябва да си плащат тия хора и това е?
Божидар Нанев: Това е едно противоречие, което задължително трябва да бъде решено. Не може да имаме Закона за задължително здравно осигуряване, не може да сме задължени да плащаме здравни осигуровки и в същото време да не се плащат. Това е нарушение на закон.
Водещ: Трябва да си плащат, иначе няма да се лекуват – това е изводът.
Божидар Нанев: По принцип е така, но в крайна сметка не може да се остави човек без лечение. Въпросът е предварително да се стигне дотам той да си е платил здравната вноска, а не след като е пропуснат този момент, да се търси скандал, да се търси конфликт за това, че няма достатъчно пари, които са влезли в системата. Вземете за пример данъците. Не може да не си плащаш данъците и да не се стига до санкции. По същия начин трябва да се разглежда и неплащането на здравната осигуровка. Това нещо трябва да бъде санкционирано.
Водещ: Как? Със затвор, с какво?
Божидар Нанев: Първото нещо, което трябва да се регламентира, е законово как да бъде санкциониран, т.е. да се приеме каква да бъде санкцията чрез закон. Разбира се, глобата е първото решение, което може да се вземе за този, който не си плаща здравната осигуровка, а е длъжен да я плаща. И вие виждате и в Америка в момента президентът Обама какви сериозни структурни реформи иска да направи в здравеопазването и една от основните му грижи е да създаде един здравноосигурителен модел, където се предвиждат жестоки санкции за този, който не се осигурява.
Водещ: Трябва да има тук жестоки санкции според вас?
Божидар Нанев: Разбира се, за да може да се свърши някаква работа, трябва да има ред в системата.
Водещ: Каква глоба примерно? Колко трябва да е?
Божидар Нанев: Това е съвсем условно, но не мога да определям. Това е работа на парламента. Но виждате, самият американски президент се обърна към нацията за подкрепа за реформите, които се предвиждат в здравеопазването. Това е изключително чувствителна тема. Тя не засяга определена възраст. Тя засяга още от новороденото и родилката до възрастния човек пред смъртта си. Всички хора са зависими от системата на здравеопазването.
Водещ: Не посмяхте, не пожелахте да обещаете 100%, че ще има лекарства за всички, които се нуждаят. Може би има връзка това с един коментар на Симеон Дянков, който каза, че е възможно да има свиване на разходите в здравеопазването.Има ли откъде, има ли от какво?
Божидар Нанев: Свиване на разходи за здравеопазване не виждам как може да има от разходи за лечение, от разходи за лекарства, от разходи за профилактика, от разходи за програми за социално значими заболявания.
Водещ: Няма откъде, така ли?
Божидар Нанев: Аз лично не виждам как могат да се свият пари за лечение.
Водещ: Ще настоявате ли да не го прави тогава поне в сферата на здравеопазването?
Божидар Нанев: Това, което може да се направи, е да се направи по-ефективно използване, да се стигне дотам тези средства да бъдат ефективно използвани за това, за което е необходимо.
Водещ: Но не и намаляването им.
Божидар Нанев: Разбира се, че не виждам причина и нито възможност да се намалят средствата за здравеопазване в момента, т.е. ефективно...
Водещ: И ще му го кажете това на заседание на Министерския съвет.
Божидар Нанев: Това, което аз ще настоявам, е да бъдат създадени условия да бъдат ефективно използвани тези средства, които са налични, да бъдат ефективно използвани за лечение на хората. Вие сам казахте, няма пари за лекарства на онкоболни. Ами, разбира се, как ще свиеш пари за лекарства...
Водещ: Това се чудех, как ще ги свие.
Божидар Нанев: И аз не виждам начин. Ако има някакви налични пари, разбира се, ще ги дадем за това, което е необходимо.
Водещ: В същия момент има пари за 11 хилядарки всяко тримесечие да си взема бившият шеф на Агенцията по лекарствата д-р Емил Христов. Ето това е скандал от първа страница на в. „Стандарт”. Дори шофьорът му имал премии от 14 хиляди, на тази липса, на фона на тази оскъдица, която усещат на гърба си болните. Нали не е вярно, че ще бъде заместник-министър г-н Емил Христов?
Божидар Нанев: Да, със сигурност мога да кажа, че не е вярно.
Водещ: Не е вярно. А има ли отношение към публикацията, или преди това е взето решението да не е той?
Божидар Нанев: Няма никакво отношение към публикацията.
Водещ: А ще направите ли такива проверки за пари, които са вземани точно по този начин като премии?
Божидар Нанев: Разбира се, че ще бъдат направени проверки. Има такова основание.
Водещ: Изключително цинично.
Божидар Нанев: Ако става въпрос за икономия на такива средства, ако става въпрос за свиване на такива разходи, да, разбира се, всякакви административни разходи ще бъдат свити, за да могат да бъдат използвани за лечение.
Водещ: Защото и здравната каса е на червено. Може ли да фалира касата?
Божидар Нанев: На този етап не мисля, че би могла да фалира. Има достатъчно защитни механизми. Друг е въпросът, че като здравноосигурителен модел, като един основен стълб това не е достатъчно. Тепърва трябва да стане развитие на здравноосигурителния модел, т.е. да бъде на първия етап надградена с допълнителното здравно осигуряване.
Водещ: Частни здравни каси – това ли, така ли беше идеята?
Божидар Нанев: На практика фондове, каси, няма значение как ще се наричат.
Водещ: Не стига само НЗОК.
Божидар Нанев: Не стига, не стига. Здравната осигуровка, която в момента се плаща, не е достатъчна като средства...
Водещ: Колко трябва да е? Трябва ли да се повиши здравната вноска?
Божидар Нанев: ...като средства по този начин. Затова ще се даде възможност допълнително на първия етап тези, които имат желание, да се включат самостоятелно да се осигуряват...
Водещ: Допълнително.
Божидар Нанев: Допълнително.
Водещ: А иначе самата здравна вноска - повишение мислите ли?
Божидар Нанев: Вижте, тенденцията е такава. Тази година обаче няма как да се случи при условия на криза, защото това се решава и със закон. Не може да се определи здравна вноска, която ще...
Водещ: Т.е. догодина ще се повиши.
Божидар Нанев: Ще се мисли за догодина. То по принцип има два процента, които са определени като здравна вноска, т.е. от 6 на 8 процента са определени. Тези два процента задължително трябва да бъдат включени на следващия етап и да се мислят различни възможности и варианти за здравно осигуряване, като ви дам примера, че например в България за тази година в момента се използват 6% за здравно осигуряване, в съседна Румъния са 12.5%.
Водещ: Като в Румъния може ли да стане от следващия бюджет?
Божидар Нанев: От следващия не може да стане изведнъж, но има възможност...
Водещ: Постепенно.
Божидар Нанев: Постепенно.
Водещ: С колко процента, или още е рано?
Божидар Нанев: Това тепърва трябва да се говори.
Водещ: Добре. Малко спомени. Едно изказване на Лъчезар Иванов от септември 2008: „В случай, че ПП ГЕРБ спечели доверието, ще бъдат отделени минимум 5% от БВП за здравеопазване, а в края на мандата ще достигне 8% от БВП”. В същия момент говорим, че вие сега сте на етап да настоявате пред финансовия министър да не свива парите за здраве. Това адекватно ли е към днешна дата като заявка, което е било казано – 8% от БВП за здраве, 5% като начало, или няма връзка със сегашната реалност?
Божидар Нанев: За тази година – 2009, всичко е решено. Тука не можем да правим каквито и да е промени.
Водещ: Догодина ще искате ли по-голям БВП?
Божидар Нанев: За догодина, разбира се, че ще се търсят възможности за по-голям БВП. България наистина е страната с най-нисък БВП в Европа, който отделя за здравеопазване, и с най-ниска здравноосигурителна вноска. Разбира се, частта от БВП, която се отделя като обществен ресурс, е едната част. Има и друга част, която са частните средства.
Водещ: Това, за което споменахте като варианти.
Божидар Нанев: Това, за което говорихме. В момента Европейската комисия по здравеопазване е установила и е статистически, че в България се изразходват 7.7% от БВП, от които 4.2% са обществен ресурс. Останалите са кешови плащания най-често, или чрез допълнително доброволно здравно осигуряване, което е един незначителен процент.
Водещ: Най-често рушвети, да си го кажем малко по-разговорно.
Божидар Нанев: Разбира се, и това са нерегламентирани плащания, които трябва да се регламентират.
Водещ: Как ще се справите с подкупите? Дори пък някой официализират – трябва да си избереш задължително екип в болницата, изнудват те да го направиш, или пък те принуждават да дадеш дарение, мисля, че в Пета градска, ли къде беше, дарение задължително, и с тази бележка, че си дарил, тогава отиваш. В раковата болница имаше изискване 500 лева лъчелечението, което беше направила разследваната за злоупотреби шефка. Въобще може ли да се пресече това изнудване и рекета на пациента?
Божидар Нанев: Разбира се, че може да се пресече, но трябва да се започне от основата.
Водещ: Как?
Божидар Нанев: Основата е, първото, което трябва да се направи, е, че да се определи методика за остойностяване на тези медицински услуги, дейности и лекарства. Ние нямаме остойностяване. Ние нямаме основа, върху която да стъпим. Когато се направи методиката, когато се започне остойностяването на всичко, което е необходимо, тогава може да се регламентира и да се каже: ето, това е необходимо за лечението.
Водещ: Те пак ще искат джобни.
Божидар Нанев: Оттам нататък ще се потърсят възможностите на обществения ресурс, ще се потърсят възможностите на допълнителното здравно осигуряване и, разбира се, ако има някакви разлики, трябва това нещо да се регламентира, да се каже честно, да се заяви.
Водещ: Да, някои лекари изнудват просто, разбирате ли?!
Божидар Нанев: Разбира се, всякакво изнудване трябва да се пресече.
Водещ: Няколко думи за това, което наблюдавам, че по света правят здравните министри. Някои държави, мисля, че Великобритания, Белгия, Франция не съм сигурен, възнамеряват заради новия грип да ваксинират дори цялото си население. Тук беше представител на министерството, който каза, че няма пари за това, наскоро. Не трябва ли да се ваксинира цялото население или да има противовирусни препарати, които да се купят? Имаме ли готовност?
Божидар Нанев: Разбира се, че не е сериозно да се ваксинира цялото население. Трябва да се ваксинира...
Водещ: Великобритания мисля, че го прави. Защо да не е?
Божидар Нанев: Няма такова нещо, не знам откъде я имате тази информация. Не може да се ваксинират масово всички хора.
Водещ: От агенциите – че възнамеряват да го направят, като излезе, като се разработи тази ваксина.
Божидар Нанев: Стига да има такава ваксина, която да е подходяща за всички възрасти, за всички групи население. Засега няма ваксина универсална.
Водещ: Тази, която се разработва.
Божидар Нанев: Има опасност и понякога една ваксина да нанесе повече поражения, отколкото да помогне.
Водещ: Мисълта ми е как ще реагираме, по какъв начин, ако не чрез ваксини? Възможно ли е да има отлагане на учебната година? В Гърция тече такава дискусия. В Русия са им забранили на децата по време на ваканцията да излизат в чужбина.
Божидар Нанев: Разбира се, трябва една постоянна динамична преценка на епидемична обстановка и да се вземат конкретни мерки. Те ще бъдат набор от мерки. Не може да се мисли, че само ваксината ще бъде решение, или спирането от училище. Там, където има опасности, трябва да се осигурят условия да няма контакти, да се наблюдават...
Водещ: Затворени училища или детски градини наесен очаквате ли да има?
Божидар Нанев: Не, не очаквам.
Водещ: Няма да купим ваксината.
Божидар Нанев: Ваксина ще се купи необходимата само за рискови групи и за стратегически резерв, който имаме.
Водещ: За 200-300 хил. души.
Божидар Нанев: Евентуално ще бъде направена преценка точно за колко.
Водещ: Да. Между другото, как...
Божидар Нанев: И пак искам да подчертая основни неща, които трябва да се случват в здравеопазването. Трябва да се търси синхрона между отделните институции, това, което беше най-големият проблем досега. Трябва да се стъпи на някаква здрава основа, трябва да се стъпи на принципи, трябва да се стъпи на правила. Не може да има противоречия между различни закони, които касаят здравеопазването. Тези текстове трябва да бъдат...
Водещ: Това ГЕРБ ще го оправи, защото има достатъчно депутати да ги промени. Въпросът е ако нямате пари, обаче, как ще...
Божидар Нанев: Спрете малко с парите. Не е първото в момента и задължително само парите. Необходима е добра организация, необходима е координация, необходим е синхрон. Това не е само ГЕРБ в парламента. Това е целият парламент, който е необходим да гласуват. Необходимо е Министерството на здравеопазването да се включи, НЗОК, съсловните...
Водещ: Добре, дайте един пример - разбираем, ясен за, при който координацията е сбъркана.
Божидар Нанев: Има противоречия между Закона за здравно осигуряване и между Закона за здравето например. Както казах, (...) едно сериозно противоречие и преди малко дадохме пример. Имаме Закон за задължение за здравно осигуряване, а хората...
Водещ: И 1 млн. неосигурени.
Божидар Нанев: И в същото време 1 млн. неосигурени.
Водещ: Разбрах.
Божидар Нанев: Ако този проблем не се реши, ще има да си говорим за пари безкрайно много време.
Водещ: Да, и родилка да ражда в дома си във варненски жилищен комплекс вместо в болницата.
Божидар Нанев: Е, разбира се, има и такива странни случаи, които обаче не трябва да дават цялостна картина и цялостен образ и не трябва да се търси скандал във всеки един случай. Разбира се, то...
Водещ: Добре, че стана скандал, за да го махнат този лекар.
Божидар Нанев: Като отделен случай това си е скандал, но това не трябва да бъде визията за нашата система на здравеопазването. Ами всички тези хора, които са получили помощ, които са излекувани, които са благодарни. Може ли всичко това да го отречем заради един-единствен случай? Може ли чисто медийният ни образ да бъде такъв, на здравеопазването, заради един случай? Помогнал си на 1000, а си сбъркал при 1 случай. Разбира се, допускат се грешки. Те трябва да бъдат наказани. Трябва да се търси обаче превенцията, което е най-важно за мене - да не се допускат грешки, а не да се търси след като е станала грешката скандала.
Водещ: Добре. Към края на разговора отново ще стане дума за пари. Съжалявам, но знаете за недостига на медицински сестри, знаете и за огромни разлики. Може ли да има някаква форма на уравниловка или това е грубо като идея? Имам предвид информации, че например в Пловдив имаше една болница, където начинаещ, започващ кардиолог, стартира с 15 хил. лева, а завеждащ отделение с 35 хил. лева. В същия момент има лекари в „Бърза помощ”, по-добре знаете от мен колко вземат, също много неблагодарен труд. И няма медицински сестри, защото заплатите им са смешни. Това е огромна разлика – 35 600 лева примерно.
Божидар Нанев: Вижте, това отново е една спекулация, която се дава като пример, че така е в системата. В системата не е така. В системата това са един или два или три случая, в които е имало някъде за вземане на такива заплати, на такива пари. Това са хора, които се броят на пръстите на едната ръка. Истината е, че масово заплатите и доходите на работещите в здравеопазването са ниски. Затова тези хора, тези кадри изтичат и заминават в чужбина да работят.
Водещ: От протести и стачки страх ли ви е?
Божидар Нанев: Аз не се страхувам от нищо и затова съм тука, за да можем да си говорим и да казваме истината, да казваме всичко, което е важно, и да може да достига до хората всякаква информация.
Водещ: Шефове на болници ще сменяте ли?
Божидар Нанев: Тези, които са извършили нарушения, задължително.
Водещ: Кои? Със сигурност знаете, имате вече информация.
Божидар Нанев: Разбира се, че трябва де се провери и да се каже кои са.
Водещ: Кого проверявате?
Божидар Нанев: Всички болници, които имат огромни преразходи.
Водещ: Пример с две-три, за да не изглежда избирателно.
Божидар Нанев: Сега, докато едно нещо не се докаже, не можеш да кажеш, че...
Водещ: Кои имат големи преразходи, които ги проверявате?
Божидар Нанев: Например, пловдивска болница има голям преразход и там трябва да се провери защо е така.
Водещ: Пловдивска. Ето, аз там дадох примера – с кардиолози от Пловдив.
Божидар Нанев: Да, може и това да се окаже някаква причина, но нали трябва да се докаже.
Водещ: Друга, от софийските, известните, големите болници, къде има голям преразход, който ще се проверява?
Божидар Нанев: Все още на втория ден няма как да ви отговоря на този въпрос.
Водещ: Добре, предпазлив сте да не кажете може би нещо грешно, което ще трябва да опровергавате после.
Божидар Нанев: Ама нали трябва да го имам доказано и онагледено.
Водещ: Така е, разбирам. Не ви даваме наистина дъх втори ден след клетвата.
Божидар Нанев: Вие ми задавате въпроси, които се задават обикновено след стотния ден на едно правителство. От втория ден искате да ви дам отговор. Разбира се, отговорността върху мене е огромна, тъй като аз идвам от съсловната организация и заемам длъжност в изпълнителната власт. Това ме кара да се чувствам безкрайно по-отговорен и съм сигурен, че ще направя всичко възможно да оправдая това доверие, което е и към съсловната организация, нещо, което не се беше случвало до този момент.
Водещ: Аз ви пожелавам успех. Кой ви е личен лекар?
Божидар Нанев: Личният ми лекар е във Варна в момента.
Водещ: Как се казва?
Божидар Нанев: Д-р Камбурова.
Водещ: Може да й се увеличат още пациентите, след като вие сте се доверил на д-р Камбурова. Благодаря ви. Пожелавам ви здраве.
Божидар Нанев: Благодаря.
Водещ: Министърът на здравеопазването беше наш събеседник. Зададохме му въпроси, които той сам каза, че тепърва ще намират свой отговор, когато се запознаят по-подробно с това, което наследява. Предстоят проверки.

Всички мнения, оценки и твърдения в текста са лични и не ангажират Агенция „Фокус”.

 

 

SonoVue/ Соновю контрастна материя за ехография

SonoVue/ Соновю контрастна материя за ехография

Представителството на италианската фирма за контрастни материи Бракко/Bracco регистрира препарата SonoVue/ Соновю

Дефламол/Deflamol маз не може да се купи от аптеките от средата на юни 2009 година

Дефламол/Deflamol маз не може да се купи от аптеките от средата на юни 2009 година

Засега няма информация за причината добре-познатото лекарство да не се произвежда

Онлайн списък на лекарствата с техния тератогенен потенциал

Онлайн списък на лекарствата с техния тератогенен потенциал

Библиотеката дава ценна информация за опасността за плода при приема на лекарства

Милурит/Milurit табл 300 мг повече няма да се внася в България!

Милурит/Milurit табл 300 мг повече няма да се внася в България!

Причината е в твърде ниските обороти, които фирмата е реализирала в последно време

Био Баланс/ Bio Balance и Био Баланс Бейби/ Bio Balance Baby - новите продукти на Нобел Фарма/ Nobel Pharma

Био Баланс/ Bio Balance и Био Баланс Бейби/ Bio Balance Baby - новите продукти на Нобел Фарма/ Nobel Pharma

Нобел Фарма/ Nobel Pharma пусна на пазара патентно защитения си продукт – комбинация от пробиотик с пребиотик – Био Баланс / Bio Balance


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.