НЗОК отвори в мрежата архива си за пациентите
Новини
06/09/2010

 

НЗОК отвори в мрежата архива си за пациентите

Четем си здравните досиета в интернет

вестник МОНИТОР, Силвия  НИКОЛОВА

 

Националната здравноосигурителна каса ни разреши да гледаме медицинските си досиета. Съобщението за свободния достъп до тях вече е публикувано на нейната електронна страница.

Данните за здравословното си състояние можем да прочетем на http://services.nhif.bg/NZOK_Dossier/faces/welcome.jsp.

Единственото изискване да достигнем до тях е да имаме електронен подпис. След като чрез него се удостоверим в мрежата, че сме ние, си правим еднократна регистрация. Тя важи и за следващи влизания, като при тях вписваме само паролата си. Накрая въвеждаме единния си граждански или личен номер, ако става дума за хора с чуждо гражданство или временно пребиваващо лице. Оттам нататък специален електронен гайд ни упътва стъпка по стъпка какво да направим, за да получим необходимата ни информация. Описано е как да прескочим данни, които не ни интересуват за момента, и да достигнем до документация за нас самите. От архива, в който фигурират данни за здравноосигурените лица още от създаването на касата през 1999 година досега, всеки може да научи всички видове заболявания, които той е прекарал през този период – от това кой му е поставил първоначалната диагноза, къде го е изпратил на изследване и какво са показали резултатите, както и кой специалист го е лекувал до болницата, в която е лежал, ако е бил хоспитализиран. Посочени са и ваксините, които са му поставяни, и реимунизациите и дали не е пропуснал да си направи някоя от тях. В базата данни фигурират и клиничните пътеки, по които е лекувано дадено лице, и съответно операциите, които са му направени. От там хората могат да научат и дали не са ги оперирали фиктивно, от апендицит например, за да вземе пари лекарският екип по отчетена клинична пътека пред здравната каса за нещо, което на практика не е извършено, коментира говорителят на здравната каса Милена Бояджиева. Ако някой установи данни за фиктивно лечение в електронното си досие, той може да подаде сигнал в районната здравноосигурителна каса или директно в централния й офис в София. Случаят ще бъде проверен до месец, увери Бояджиева. Тя посъветва хората, които са разкрили опит за източване на касата с надписани клинични пътеки чрез фиктивното им лечение, да подадат жалба освен в касата и в Изпълнителната агенция „Медицински одит”.     Здравната каса проверява чрез медицинската документация на пациента и дадената болница как точно е била изпълнена една клинична пътека – от приемането му в отделението до изписването му. „Медицинският одит” пък следи как точно е осъществена медицинската услуга, спазени ли са стандартите за добра медицинска практика и дали някой лекар не си е спестил някоя дейност, което би довело до влошаване на здравето и дори би застрашило живота на болния. Независимо че електронните досиета са напълно изчерпателни за всички здравноосигурени граждани, от НЗОК подчертаха, че информация за медицинското си състояние и начина на лечение хората могат да получат само за болниците и лекарите специалисти от доболничната помощ, които имат сключени договори с нея.

***

И настойниците четат данните

Родителите, попечителите на хора с влошено психично състояние или настойниците на деца, включително и на тези от сиропиталищата, също имат достъп до медицинските досиета на подопечните си. За това е достатъчно те да влязат в базата данни с електронния си подпис, а след това да проверят здравното досие на лицето чрез неговия ЕГН. Освен това, здравноосигурените лица могат да предоставят достъп до своите досиета на избрани от тях лекари, които са договорни партньори на здравната каса. За да използват услугата, те също трябва да имат електронен подпис, казаха още от Националната здравноосигурителна каса.

 

------------------------

Коментар на Виртуалната Ерудита:

Влизането в досието става винаги с електронен подпис, а не само първия път, както пише в статията. И слава Богу, защото инак се обезсмисля електронният подпис.

Има обаче друг проблем - в досието си не можахме да видим нищо, освен собственото си име и адрес и електронната поща. Както и видяхме последния си личен лекар. Никакви други данни не бяха активни за разглеждане от менютата. Излезе, че от 1999 гоина насам не сме си сменяли личните лекари, не сме преглеждани въобще. Тогава, какво контролираме, всъщност?

Идеята за електронен достъп до досието е твърде хубава май за възможностите на НЗОК...

Започват тестове с ваксина срещу Алцхаймер

Започват тестове с ваксина срещу Алцхаймер

Първите резултати от изпитанията ще станат известни след 2012 година

Ксеникал/ Xenical и Али/ Alli влизат в ревизия от Европейската агенция

Ксеникал/ Xenical и Али/ Alli влизат в ревизия от Европейската агенция

Прегледът включва разрешените за употреба по централизирана процедура Ксеникал/ Xenical (orlistat 120 mg) по лекарско предписание и Али/ Alli (orlistat 60 mg) без лекарско предписание, както и лекарствени продукти, които съдържат орлистат и вечe са разреш

Многообещаващи резултати с ваксината срещу грип А

Многообещаващи резултати с ваксината срещу грип А

При инжектирането на една доза 80% от изпитанията са дали положителен резултат, а при две дози той вече е бил 90%, се казва в комюникето на Новартис/Novartis

Не се налага промяна в препоръките за предписване на инсулин гларжин

Не се налага промяна в препоръките за предписване на инсулин гларжин

Настоящето изявление на Европейската агенция по лекарствата (EMEA) е допълнение към изявлението от 29.07.2009

Да се разреши интернет търговията с лекарствени продукти предвижда промяна в закон

Да се разреши интернет търговията с лекарствени продукти предвижда промяна в закон

МИЕТ предлага с промяна в Закона за защита на потребителя да се разреши интернет-търговията с лекарствени продукти без лекарско предписание


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.