Приемът на лекарства по време на бременност може да има тежки последици за организма на детето
Новини
25/11/2011

 

Приемът на лекарства по време на бременност може да има тежки последици за организма на детето

Някои лекарства засягат различни етапи от вътреутробното развитие

 

Днес лекарствата са вещества, които съпътстват практически всеки един етап от растежа на организма, дори и по време на бременността

Развитието на човешкия организъм се дели условно на два периода – пренатален (от натус – раждане, т.е. преди раждането – периода на бременността) и постнатален (след раждането).

След оплождане на яйцеклетката от сперматозоида, се образува диплоидна клетка (носи генетичен материал от майката и от бащата), която се нарича зигота. Зиготата започва да се дели прогресивно – на 2, 4, 8, 16… клетки. Така образуваната купчинка от клетки (ембрион) се загнездва в стената на матката.  Оттук започват два стадия на вътреутробно развитие: ембрионален и фетален.

 

 

 

Ембрионалният период на организма (от ембрион – зародиш) продължава до осмата седмица. В този период се извършва органогенезата – формирането на органи и системи. Едновременно с това майчиният организъм образува плацентата – контактната връзка между него и растящия ембрион.

На 60-я ден ембрионът вече е оформил органите си и всъщност дори визуално заприличва на малък човек. Наричаме го фетус (плод), а периода на развитие до раждането – фетален период. През феталния период вече образуваните органи продължават да се обособяват. Плацентата е напълно формирана и снабдява плода с хранителни вещества, хормони, лекарства и извежда всички отпадъчни вещества. Тя играе роля на разделител между новорастящия организъм и организма на майката. Не всички вещества биват допускани да преминат през плацентата до плода. Явлението се нарича „плацентарна бариера”.

 

Как влияят различните лекарства върху младия организъм, докато е още в утробата на майката?

Съществуват обаче немалко лекарства, които преминават плацентарната бариера, и повлияват развиващия се организъм. Тези, които увреждат ембриона по време на органогенезата, се наричат тератогени и водят до развитие на уродства (малформации). Думата тератогенен произлиза от гръцките думи тератос (чудовище) и генос (произход). Фетотоксичните лекарства вредят на плода през втори и трети триместър на бременността, като атакуват вече образуваните органи.

 

Снимка: methodsofhealing.com

 

Талидомидовата криза не е единствена в историята на медицината 

Тератогенността  на лекарствата се установява за пръв път при препарата талидомид/ thalidomide (Контерган/ Contergan). Заради последствията, които настъпват от употребата му, той се смята за една от най-големите медицински трагедии на съвременността. От 1957 година талидомидът се отпуска без рецепта като ефективно приспивателно. Също така, той успешно потиска сутрешното гадене, което жените  получават по време на бременността. След няколко години употреба се установява, че повече от 10 хиляди деца по целия свят се раждат с уродства  – липса на големи участъци от горните и долните крайници (фокомелия), липса на ушна мида, нарушения в черепно-мозъчните нерви. Препаратът се изтегля от пазара.

 

 

 

По-късно се пуска отново, но като лекарство при лепра (проказа) само по лекарско предписание.

Препаратът диетилстилбестрол/ diethylstilbestrol също показва тератогенен потенциал с много големи социални последствия. Представлява синтетичен нестероиден аналог на женския полов хормон естроген. Използва се за лечение на гонорея (трипер), влагалищни възпаления, хормонална терапия при жени с отпаднала функция на половите жлези (менопауза), както и за спиране на кърмата след раждане. От 1940 година се предписва от лекарите за задържане на плода. Въпреки, че при провеждането на клиничните изпитвания, се установява, че бременните жени, на които е даван диетилстилбестрол,  абортират също толкова често, колкото и контролната група,  лекарите  продължават да го използват масово! Тератогенните ефекти се проявяват  при деца на майки, приемали диетилстилбестрол. Статистиката показва, че 7 от всеки 8 момичета на възраст от 14 до 22 години развиват злокачествено заболяване на влагалището. Други тежки последици от действието му са рак на млечната жлеза, липса на втори тестис у момчетата, развитие на автоимунни заболявания (организмът атакува собствените си имунни клетки).

 

 

Снимка: National Cancer Institute, USA

През 1971 година Американската агенция по храни и лекарства (Food and Drug  Administration, FDA) забранява употребата на препарата, но диетилстилбестролът продължава да се предписва още две десетилетия (в България и страните от третия свят - до 1994 година)!

 

Тестове за тератогенност

След трагедиите с талидомида и диетилстилбестрола, в изпитването за безопасност на всяко лекарство, преди  разрешаването за употреба, се включват задължително и тестове за тератогенност, като част от изпитванията за токсичност.

 

Тератогенен потенциал на лекарствата

FDA класифицира тератогенния ефект на лекарствата на база съотношението полза/риск за бременността (pregnancy-risk factor, PRF). Различават се пет основни категории лекарства според тератогенния им потенциал (PRF):  А, B, C, D и X.

 

-----------------------------------

© Педиатрична аптека Ерудита

 

Шуслерови... мазила и капки

Шуслерови... мазила и капки

Локалната форма засилва ефекта на солите, приемани през устата

Респивакс /  Respivax 50 мг. х 30 и Респивакс /  Respivax 25 мг. х 30 вече са лекарствени продукти без лекарско предписание

Респивакс / Respivax 50 мг. х 30 и Респивакс / Respivax 25 мг. х 30 вече са лекарствени продукти без лекарско предписание

Старите опаковки ще се предлагат до изчерпване на количествата

Пълен списък на монопрепаратите на Боарон вече и на сайта на Ерудита

Пълен списък на монопрепаратите на Боарон вече и на сайта на Ерудита

В азбучен ред са посочени всикчи монопрепарати, като са дадени и възможните разреждания (потенции), в които се произвеждат!

Nebilan/ Небилан - ново име на небиволола

Nebilan/ Небилан - ново име на небиволола

Небиволол е лекарствено вещество от групата на бетаблокерите с показания за лечение на есенциална хипертония и на хронична сърдечна недостатъчност в геронтологията

СТАЖ при нас

СТАЖ при нас

Документите се разглеждат до 14 дни след постъпване


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.