НОВО: Ултрачиста вода/ Ultra Pure Water по поръчка
Новини
05/04/2018

Снимка: Централна научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита, 2018
 
Ултрачиста вода по поръчка приготвя Централната научна аптечна лаборатория
 
Ултрачиста вода за медицински, научни и технически цели предлага Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита от началото на април 2018 година

"Ултрачиста" се нарича водата от клас ASTM Type 1.

Ултрачиста вода (или: вода с ултрависока чистота) е термин, с който се етикетира водата, пречистена до ултрависока степен на чистота от всякакви онечиствания: органични и неорганични вещества, разтворени и диспергирани частици, летливи и нелетливи съставки, реактивни и инертни, хидрофилни и хидрофобни, както и разтворени газове. Терминът е въведен най-напред в индустрията за полупроводници, в последствие се налага и във фармацевтичната индустрия.

 
За да се получи вода с ултрависока степен на чистота (ултрачиста вода), вода с питейни качества се подлага на обработка в три етапа:

А. Първи етап от процеса за добиване на ултрачиста вода/ ultra pure water
Водата се филтрува през каскада от четири последователни филтъра. Първият е с големина на порите 20 микрона, вторият - 5 микрона,  третият филтър е с активен въглен и, накрая, четвъртият - отново 5 микрона. Получава се филтрувана вода (А), годна за питейни цели при бебета, чувствителни пациенти, аквариуми за водорасли и риби и технически цели.

Б. Втори етап от процеса за добиване на ултрачиста вода/ ultra pure water
Водата се нагнетява с помпа последователно през патронен филтър с гранули активен въглен и после през полупропусклива мембрана за обратна осмоза. При този процес се отстраняват фини физични и химически онечиствания (основно разтворени и диспергирани неорганични и органични съединения). Получава се пречистена вода (Б), годна за медицински и технически цели, но вече негодна за консумация, понеже практически не съдържа никакви соли. Пречистената вода се класифицира като ASTM Type 3 (проводимост < 20 µS/cm). При консумация, пречистената вода (Б) може да предизвика спукване на клетките на лигавицата, понеже предизвиква много високо осмотично налягане. Някои риби в аквариуми, заредени с пречистена вода загиват, както поради осмозата, така и поради липсата на достатъчно разтворен кислород във водата.

В. Трети етап от процеса за добиване на ултрачиста вода/ ultra pure water
Пречистената вода се подлага на облъчване с ултравиолетова светлина при 185 nm и 254 nm. Ултравиолетовите лъчи с дължина на вълната 185 nm предизвикват оксидиране на органичните съединения (окислителен разпад), а ултравиолетовите лъчи с дължина на вълната 254 nm поразяват всякакви останали живи микроорганизми. Облъчването с ултравиолетова светлина се нарича още "лъчева стерилизация". След облъчването, водата преминава през патронен филтър с йонообменни смоли, които улавят практически всички разпадни продукти. Накрая водата се филтрува през два последователни стерилни мембранни филтъра с големина на порите 450 nm и 200 nm, с което се постига практически стерилност по отношение на бактериални и гъбичкови замърсители.

След третия етап на пречистване, водата отговаря на изискванията на American Society for Testing and Materials International  за ултрачиста вода ASTM Type 1  (проводимост не повече от 0,055 µS/cm).

 
Приложение на ултрачистата вода/ ultra pure water:

  • ултрачиста вода/ ultra pure water за приготвяне на лекарства и медицински разтвори; 
  • ултрачиста вода/ ultra pure water за лабораторна употреба, където се изиква ултрачиста вода; 
  • ултрачиста вода/ ultra pure water за химични анализи, за HPLC/UHPLC хроматографски анализ (разтворител и подвижна фаза), спектрофотометричен анализ, IC, GC, GC / MS, TOC, ICP, ICP / MS анализи; 
  • ултрачиста вода/ ultra pure water за подготовка на буферни разтвори;
  • ултрачиста вода/ ultra pure water за автоклави и други подобни апарати;
  • ултрачиста вода/ ultra pure water в кондуктометрията; 
  • ултрачиста вода/ ultra pure water за медицински цели.

Характеристики на ултрачистата вода/ ultra pure water, предлагана от Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита, можете да видите в статията на продукта ТУК>

Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита предлага също и междинните продукти от процеса на добив на ултрачиста вода/ ultra pure water:
 
  • Четиристепенно филтрувана вода (А)
  • Дейонизирана/ пречистена вода (Б)
 

---------

Педиатрична аптека Ерудита

 


---------------------------------- 

Ключови думи: ултрачиста вода ultrapure water за хроматография се използва ултрачиста или суперчиста вода може да се използва в кондуктометрията както и в производството или калибрирането на полупроводникови устройства ултрачиста вода с високи изолационни свойства ултрачиста вода

 
 
 
Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита разгърна възможността да произвежда ултрачиста вода благодарение на:
 
Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
Процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Приоритетна ос: 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“,
Инвестиционен приоритет: 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“
Специфична цел: 2.2.„Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП“
 

Спира се таблетната форма на лекарството Низорал/ Nizoral

Спира се таблетната форма на лекарството Низорал/ Nizoral

Доказа се високата токсичност на кетоконазол/ ketokonazole, когато се приема през устата

Министър Трайков обеща по-ниски такси на бизнеса

Министър Трайков обеща по-ниски такси на бизнеса

Анализът на Световната банка критикува остро използването на събираните такси за премии на чиновниците

Нов модел инхалатор на Артсана от септември 2009 година

Нов модел инхалатор на Артсана от септември 2009 година

Мистър Панда / Mr Panda е най-новият модел инхалатор/небулизатор за домашна употреба - качество, стил и невероятен италиански дизайн

Нитролонг/Nitrolong таблетки временно не се произвежда

Нитролонг/Nitrolong таблетки временно не се произвежда

Няма яснота за причината на отказа от пазара

Тамифлу, Реленца и Ремантадин се изчерпаха в аптечната мрежа

Тамифлу, Реленца и Ремантадин се изчерпаха в аптечната мрежа

Периодически Рош и Глаксо Смит Клайн внасят партиди, които се разграбват за минути


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.