Наредба 4 на МЗ - предложение за промяна
Новини

Проекто-текст за Наредба за реда на предписване и отпускане на рецепти 

Чл. 34. (1) При отпускане на предписани лекарствени продукти се спазва следният ред:

 
1. когато лекарственият продукт е предписан чрез международно непатентно или фармакопейно наименование на лекарственото вещество, се отпуска лекарствен продукт, произведен и разрешен за употреба в страната, който съдържа предписаното активно вещество, като задължително се спазват предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица;

2. когато лекарственият продукт е предписан под търговско наименование, се отпуска точно предписаният продукт.

 

Нашето предложение:

Нова ал. (2) Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, магистър фармацевтът може да отпусне лекарствен продукт, който е генеричен заместител на предписания, или в срок до 24 часа да достави предписания лекарствен продукт. В последния случай датата и часът на постъпването на рецептата се отразяват върху нея.
(3) Върху окончателните опаковки на лекарствените продукти, отпускани по рецепти, в аптеката се поставя етикет, който съдържа:1. номера и датата на приемане на рецептата;2. начин на употреба на лекарствения продукт;3. показание, срок на годност, начин на съхранение (за екстемпоралните форми)4. дата на приготвянето - за екстемпоралните форми;5.  име и възраст на болния.  Мотиви:             В проекто-текста на наредбата тотално се изключва тезата, че магистър-фармацевтът е квалифициран специалист с висше фармацевтично образование и като такъв има компетенцията и задачата да контролира, променя или спира назначенията на лекуващия лекар, ако това е в интерес на здравето на пациента. Обезсмислят се курсовете по фармакогнозия, фармакология, фармацевтична химия, фармакотерапия и фармакоикономика от Програмата за обучение с образователна степен „магистър“ по специалността „фармация“, ако ролята на фармацевта се принизява единствено и само до административните задължения да организира дейността на аптеката и да контролира извъшваните в нея дейности. При изпълнението на лекарското предписание, в този текст, магистър-фармацевтът се поставя в подчинение на лекаря, а не наравно с него, каквато е Европейската доктрина за контрол на предписанията на лекарства и намаляване на полипрагмазията.            Прокламираната в целия Европейски съюз добра практика фармацевтите да намаляват разходите за здравеопазване, като предлагат и отпускат генерични заместители с достатъчна ефективност на по-ниска цена, тук е пропусната.            Никъде не се третират условията, при които фармацевтът може да откаже изпълнението на дадено предписание, ако то е формално правилно изписано – има дати, печати и са попълнени правилно атрибутите на рецептата. Получава се парадокс – в рамките на лечебните заведения и стационарите, магистър-фармацевтът е част от медицинския съвет и като такъв има възможност да повлияе предписанията, а в аптеката от открит тип е длъжен да изпълни всяко предписание на лекаря, при това като спазва буквално търговското наименование, с което се накърнява правото му на независима професионална преценка. В случай, че магистър-фармацевтът откаже да изпълни дадено предписание на основание професионалната си преценка, наредбата по никакъв начин не посочва какво следва да прави пациента – следва ли да си вземе рецептата и да продължи да пробва аптека след аптека, докато някой благосклонен или незаинтересуван фармацевт се нагърби да отпусне лекарствения продукт?            С така предложения текст се затвърждава лошата практика в България предписващите лекари да предпочитат едно търговско наименование пред друго на генерично еквивалентни лекарствени продукти, заради корупционни методи за стимулиране от страна на фирмите-производители или съответното медицинско представителство – заплащане на единица предписана и отпусната опаковка, екскурзии, финансиране на участия в конгреси и други финансови и нефинансови бонуси и подаръци за лекаря.

            С тук предложената поправка на текста се дава необходимата свобода на магистър-фармацевта да преценя, според квалификацията си, предписанието и да реши как да отпусне лекарствения продукт, като остава задължението да се консултира с предписващия лекар. Набляга се на тезата, че пациентът трябва да получи лечение тук и сега, а не след 24 часа (особено при акутни състояния), за да се търси точно определено търговско име. Все пак, Изпълнителната агенция по лекарствата осъществява реален контрол върху качествата на лекарствените продукти и в този смисъл, всяко едно от тях е еднакво годно да се употреби. В последните две години в България рязко нарастна номенклатурата от търговски генерици, което означава, че аптеките би следвало да увеличат стоковата си наличност от лекарствени продукти с около 4 - 4,5 пъти (спрямо 2005 година) без това да води до подобряване на възможностите за лечение – увеличава се само асортиментът от търговски имена на генериците. Поради финансови ограничения, това не би могло да стане към настоящия момент. Голямото разнообразие води до невъзможност да се издължават наличните количества, застояване и бракуване на лекарства, а в същото време на пациентите ще се отказва навременно лечение, заради текста да се достави лекарство до 24 часа със същия надпис на кутийката.

 

--------------------------------

Това предложение не бе прието от политическото ръководство на Министерството на здравеопазването, защото, цитираме:

"Не желаем да влезем в пряк конфликт с Българския лекарски съюз. Ако приемем такъв текст, ще накърним съществено интересите на лекарите... "

 

Излиза, че интересът на лекарското съсловие е по-важен от интереса на пациента да получи лечение тук и сега. Вместо това, трябва да се поклоним на взаимоотношенията с търговските организации в здравеопазването и да кажем на пациента: Ела утре, за да ти доставя лекарство със същия надпис!

Нитрофурантоин/ Nitrofurantoin можете да намерите при нас от началото на 2015 година

Нитрофурантоин/ Nitrofurantoin можете да намерите при нас от началото на 2015 година

Лекарството е известно с имената Фуролин/Furolin, Макродантан/ Macrodantan, Нитрофуран/ Nitrofuran и Пиелосептил/Pyeloseptyl

Липофитол/ Lipophytol може да измести статините?

Подходящ е за профилактика и лечение на повишени холестеролни нива, като съпътстващ прием при хранителни диети, целящи намаляване на наднорменото тегло, като предпазване на организма в комбинирани схеми за изгаряне на мазнини при спортисти (едновременно с

Дицинон/Dicynone таблетки 250 мг вече не се внасят в България

Дицинон/Dicynone таблетки 250 мг вече не се внасят в България

Таблетките Дицинон от 250 мг вече не се внасят в България. Фирмата-производител остави на пазара само таблетките по 500 мг

Успешно въведен стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015

Успешно въведен стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015

Педиатрична аптека Ерудита е първата у нас аптека, сертифицирана по ISO 9001:2015 !

ПРОМОЦИЯ: Електронен термометър заедно с Мис Карол

ПРОМОЦИЯ: Електронен термометър заедно с Мис Карол

До изчерпване на количествата термометърът с форма на кравичка ще се отпуска заедно с всеки инхалатор Мис Карол


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.